100 Maths Quiz Question with Answer

गणितातील आपल्या कौशल्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी मनोरंजक कार्य किंवा आनंददायक उपाय शोधत आहात? 100 गणित क्विझ प्रश्न उत्तरासह ( Questions with Answers) : 100 पेक्षा जास्त गणित क्विझ प्रश्न आणि उत्तरांची ही यादी एक्सप्लोर करा.

100+ Math Quiz Questions with Answers

या गणिती कोडींमध्ये अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि गणिती संकल्पनांसह विविध विषयांचा समावेश आहे आणि ते सर्व कौशल्य क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य आहेत.

15 मधून 7 वजा करा.
उत्तर: 8
4 ला 6 ने गुणा.
उत्तर: 24
12 ला 3 ने भागा.
उत्तर: ४
16 चे वर्गमूळ किती आहे?
उत्तर: ४
3 वर्ग मोजा.
उत्तरः ९
1/4 आणि 1/3 जोडा.
उत्तर: 7/12
3/4 मधून 5/8 वजा करा.
उत्तर: 1/8
2/3 ला 6 ने गुणा.
उत्तर: ४
5 ला 1/2 ने भागा.
उत्तर: 10
२५ पैकी ३/५ म्हणजे काय?
उत्तर: १५
सरलीकृत करा 2(3x + 4) – x.
उत्तर: 5x + 8
x साठी सोडवा: 2x + 5 = 11.
उत्तर: x = 3
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 2, 4, 6, 8, …?
उत्तर: 10
जर आयताची लांबी 6 आणि रुंदी 4 असेल तर त्याची परिमिती किती आहे?
उत्तर: 20
पाया 5 आणि उंची 8 असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 20
3 बाजूच्या लांबीसह घनाच्या आकारमानाची गणना करा.
उत्तर: 27
जर एखादी कार ताशी 60 मैल वेगाने प्रवास करते, तर ती 2 तासात किती अंतर पार करेल?
उत्तर: 120 मैल
45 अंश सेल्सिअस फॅरेनहाइटमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तर: 113°F
जर एखादे दुकान $50 च्या आयटमवर 20% सूट देत असेल, तर विक्री किंमत काय आहे?
उत्तर: $40
सोडवा: 2x – 7 = 5.
उत्तर: x = 6
17 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: १९
बाजूची लांबी 10 असलेल्या चौरसाची परिमिती शोधा.
उत्तर: 40
जर त्रिकोणाला 45°, 45° आणि 90° मोजणारे कोन असतील तर तो कोणत्या प्रकारचा त्रिकोण आहे?
उत्तर: उजवा समद्विभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: (2x + 3)(x – 4).
उत्तर: 2x^2 – 5x – 12
80 च्या 20% म्हणजे काय?
उत्तर: १६
3/4 मधून 1/5 वजा करा.
उत्तर: 7/20
0.25 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: 25
3.5 ला 0.5 ने भागा.
उत्तर: 7
9 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: ८१
144 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १२
दशांश म्हणून 3/4 म्हणजे काय?
उत्तर: 0.75
x = 3 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तरः ९
सोडवा: 4x – 8 = 12.
उत्तर: x = 5
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 3, 6, 9, 12, …?
उत्तर: १५
1/3 ते 1/6 जोडा.
उत्तरः १/२
९ मधून ३.५ वजा करा.
उत्तर: 5.5
7 ला 8 ने गुणा.
उत्तर: ५६
15 ला 3 ने भागा.
उत्तर: 5
लांबी 12 आणि रुंदी 8 असलेल्या आयताच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तर: 40
त्रिज्या 5 असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 78.54 चौरस युनिट
100 Maths Quiz Question with Answer
त्रिज्या 3 आणि उंची 6 सह सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 169.65 घन युनिट्स
जर एखादी ट्रेन 50 मैल प्रति तास वेगाने 3 तास प्रवास करते, तर ती किती अंतरावर जाते?
उत्तर: 150 मैल
60 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः १५.६°से
जर एखाद्या शर्टची किंमत 20 रुपये आहे आणि त्यावर 25% सूट दिली आहे, तर विक्री किंमत किती आहे?
उत्तरः रु.15
सोडवा: 3x + 2 = 14.
उत्तर: x = 4
23 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: २९
5, 6 आणि 7 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: १८
जर आयताची लांबी 8 आणि रुंदी 5 असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 40 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 30°, 60° आणि 90° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: उजवा स्केलीन त्रिकोण
सरलीकृत करा: 3(x + 2) – 2(x – 4).
उत्तर: x + 14
200 च्या 15% म्हणजे काय?
उत्तर: 30
3/4 मधून 2/5 वजा करा.
उत्तर: 7/20
0.75 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: 75
6.5 ला 0.5 ने भागा.
उत्तर: १३
11 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: १२१
169 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १३
दशांश म्हणून 2/3 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.६६६७
x = 4 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: १६
सोडवा: 5x – 3 = 22.
उत्तर: x = 5
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 4, 8, 12, 16, …?
उत्तर: 20

Read Also

100 Maths Quiz Question with Answer for students

2/5 ते 3/10 जोडा.
उत्तर: 7/10
९ मधून ४.७ वजा करा.
उत्तर: 4.3
9 ला 7 ने गुणा.
उत्तर: ६३
18 ला 3 ने भागा.
उत्तरः ६
बाजूची लांबी 15 असलेल्या चौरसाच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तरः ६०
त्रिज्या 6 असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 113.10 चौरस युनिट
त्रिज्या 4 आणि उंची 8 असलेल्या सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 402.12 घन युनिट
जर एखादी कार 70 मैल प्रति तास वेगाने 2.5 तास प्रवास करते, तर ती किती अंतरावर जाते?
उत्तर: 175 मैल
75 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः २३.९°से
एका जॅकेटची किंमत रु. 50 आणि 20% ने सूट दिली आहे, विक्री किंमत काय आहे?
उत्तर: रु. 40
सोडवा: 4x – 5 = 19.
उत्तर: x = 6
31 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: 37
8, 10 आणि 12 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: 30
जर आयताची लांबी 10 आणि रुंदी 6 असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 60 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 90°, 45° आणि 45° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: उजवा समद्विभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: 4(x + 3) – 3(x – 2).
उत्तर: x + 18
300 च्या 25% म्हणजे काय?
उत्तर: 75
4/5 मधून 3/4 वजा करा.
उत्तर: 1/20
0.85 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: ८५
७.५ ला ०.५ ने भागा.
उत्तर: १५
13 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: १६९
196 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: 14
दशांश म्हणून 3/7 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.४२८६
x = 5 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: 25
सोडवा: 6x – 4 = 26.
उत्तर: x = 5
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 5, 10, 15, 20, …?
उत्तर: 25
3/8 ते 2/5 जोडा.
उत्तर: 11/20
१२ मधून ५.६ वजा करा.
उत्तर: 6.4
10 चा 9 ने गुणाकार करा.
उत्तर: 90
24 ला 3 ने भागा.
उत्तर: 8
लांबी 15 आणि रुंदी 10 असलेल्या आयताच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तर: 50
त्रिज्या 7 असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 153.94 चौरस युनिट
त्रिज्या 5 आणि उंची 10 सह सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 785.40 घन युनिट
जर एखादे विमान 500 मैल प्रति तास वेगाने 2 तास प्रवास करत असेल तर ते किती अंतरावर जाईल?
उत्तर: 1000 मैल
80 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः २६.७°से
जर एखाद्या पुस्तकाची किंमत 30 रुपये असेल आणि त्यावर 15% सवलत असेल, तर त्याची विक्री किंमत किती आहे?
उत्तर: रु. २५.५०
सोडवा: 5x – 7 = 18.
उत्तर: x = 5
३७ नंतरची मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: ४१
7, 24 आणि 25 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: ५६
जर आयताची लांबी १२ आणि रुंदी ९ असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 108 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 45°, 45° आणि 90° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: उजवा समद्विभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: 5(x + 4) – 2(x – 3).
उत्तर: 3x + 26
400 पैकी 30% म्हणजे काय?
उत्तर: 120
५/८ मधून ४/७ वजा करा.
उत्तर: 6/56 किंवा 3/28
0.95 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: ९५
8.5 ला 0.5 ने भागा.
उत्तरः १७
15 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: 225
225 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १५
दशांश म्हणून 4/9 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.४४४४
x = 6 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: 36
सोडवा: 7x – 6 = 36.
उत्तर: x = 6
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 6, 12, 18, 24, …?
उत्तर: 30
4/9 ते 5/12 जोडा.
उत्तर: 13/18
१५ मधून ७.९ वजा करा.
उत्तर: 7.1
11 ला 8 ने गुणा.
उत्तर: ८८
27 ला 3 ने भागा.
उत्तरः ९
बाजूच्या लांबी 20 असलेल्या चौरसाच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तर: 80
8 त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 201.06 चौरस युनिट
त्रिज्या 6 आणि उंची 12 सह सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 1357.17 घन युनिट्स
जर बाईक 15 मैल प्रति तास वेगाने 4 तास प्रवास करत असेल, तर ती किती अंतरावर जाईल?
उत्तर: 60 मैल

100 Maths Quiz Question with Answer to improve math problem solving skills.

90 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः ३२.२° से
जर फोनची किंमत रु. 100 असेल आणि त्यावर 10% सूट दिली गेली तर विक्री किंमत किती आहे?
उत्तर: रु.90
सोडवा: 8x – 9 = 39.
उत्तर: x = 6
४३ नंतरची मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: ४७
9, 12 आणि 15 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: 36
जर आयताची लांबी 14 आणि रुंदी 7 असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 98 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 60°, 60° आणि 60° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: समभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: 6(x + 5) – 4(x – 2).
उत्तर: 2x + 34
500 चे 35% म्हणजे काय?
उत्तर: 175
७/८ मधून ५/६ वजा करा.
उत्तर: 13/24
1.25 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: 125
९.५ ला ०.५ ने भागा.
उत्तर: १९
17 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: २८९
256 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १६
दशांश म्हणून 5/8 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.६२५
x = 7 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: ४९
सोडवा: 9x – 8 = 64.
उत्तर: x = 8
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 7, 14, 21, 28, …?
उत्तर: 35
5/7 ते 4/9 जोडा.
उत्तर: ७१/६३ किंवा १ ८/
Exit mobile version