Numbers – Aptitude Quality Questions & Answers | संख्या – अभियोग्यता गुणवत्ता प्रश्न आणि उत्तरे

Numbers – Aptitude Questions and Answers : अंकांच्या स्वारस्यपूर्ण विषयाशी संबंधित प्रश्न आणि प्रतिसादांची विस्तृत श्रेणी सादर करणे. π आणि φ सारख्या गणितीय स्थिरांकांचे सौंदर्य एक्सप्लोर करा, मूळ संख्यांच्या जटिलतेचे अन्वेषण करा.

Problems on Numbers – Aptitude Questions and Answers

अनंताचे प्रतीक काय आहे?

उत्तर: ∞

त्रिकोणातील सर्व कोनांची बेरीज किती असते?

उत्तर: 180 अंश

षटकोनाला किती बाजू असतात?

उत्तरः ६

ग्रीक अक्षर phi (φ) द्वारे दर्शविल्या जाणाऱ्या सुवर्ण गुणोत्तराचे मूल्य काय आहे?

उत्तर: अंदाजे 1.618

परिपूर्ण चौरस म्हणजे काय?

उत्तर: परिपूर्ण वर्ग ही संख्या आहे जी पूर्णांकाचा वर्ग आहे.

सर्वात लहान परिपूर्ण चौरस कोणता आहे?

उत्तर: १

100 पेक्षा कमी सर्वात मोठा परिपूर्ण वर्ग कोणता आहे?

उत्तर: ८१

प्राइम फॅक्टरायझेशन म्हणजे काय?

उत्तर: प्राइम फॅक्टरायझेशन ही संमिश्र संख्या मूळ संख्यांचा गुणाकार म्हणून व्यक्त करण्याची प्रक्रिया आहे.

24 चे मुख्य घटक कोणते आहेत?

उत्तरः २, २ आणि ३

6 आणि 8 चा सर्वात कमी सामान्य मल्टिपल (LCM) काय आहे?

उत्तर: 24

12 आणि 18 चा सर्वात मोठा सामान्य विभाजक (GCD) कोणता आहे?

उत्तरः ६

5,672 मधील अंक 5 चे स्थान मूल्य किती आहे?

उत्तर: 5,000

49,321 मधील अंक 9 चे मूल्य किती आहे?

उत्तरः ९

31 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?

उत्तर: 37

पॅलिंड्रोम नंबर म्हणजे काय?

उत्तर: पॅलिंड्रोम संख्या ही अशी संख्या आहे जी त्याचे अंक उलटे असताना समान राहते.

पॅलिंड्रोम क्रमांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १२१

फिबोनाची क्रम म्हणजे काय?

उत्तर: फिबोनाची क्रम ही संख्यांची मालिका असते ज्यामध्ये प्रत्येक संख्या ही दोन आधीच्या संख्यांची बेरीज असते.

पहिल्या 10 फिबोनाची संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 143

8 नंतर फिबोनाची क्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे?

उत्तर: १३

फॅक्टोरियल म्हणजे काय?

उत्तर: नॉन-ऋणात्मक पूर्णांक n चे फॅक्टोरियल हे n पेक्षा कमी किंवा समान असलेल्या सर्व सकारात्मक पूर्णांकांचे गुणाकार आहे.

5 फॅक्टोरियल (5!) म्हणजे काय?

उत्तर: 120

विषम आणि सम संख्यांमध्ये काय फरक आहे?

उत्तर: सम संख्यांना 2 ने भाग जातो, तर विषम संख्या नाही.

पहिल्या 100 धनात्मक सम संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10,100

संमिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: संमिश्र संख्या ही 1 पेक्षा मोठी धन पूर्णांक असते ज्यात दोन पेक्षा जास्त धनात्मक विभाजक असतात.

12 क्रमांकाचे किती विभाजक आहेत?

उत्तर: 6 (1, 2, 3, 4, 6, 12)

परिपूर्ण संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक परिपूर्ण संख्या ही एक धन पूर्णांक आहे जी स्वतःला वगळून त्याच्या योग्य विभाजकांच्या बेरजेइतकी असते.

परिपूर्ण संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 28

28 च्या योग्य विभाजकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 28 (1 + 2 + 4 + 7 + 14)

त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: त्रिकोणी संख्या ही अशी संख्या आहे जी समभुज त्रिकोणाच्या आकारात मांडली जाऊ शकते.

त्रिकोणी संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 10

10वी त्रिकोणी संख्या काय आहे?

उत्तर: ५५

अपरिमेय संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: अपरिमेय संख्या ही एक वास्तविक संख्या आहे जी दोन पूर्णांकांचा अपूर्णांक म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही आणि ती मर्यादित किंवा पुनरावृत्ती दशांश म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही.

अपरिमेय संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: √2 (२ चे वर्गमूळ)

π (pi) चा दशांश विस्तार किती आहे?

उत्तर: π ही अपरिमेय संख्या आहे, म्हणून तिचा दशांश विस्तार पुनरावृत्ती न करता अनिश्चित काळासाठी चालू राहतो.

दोन दशांश स्थानांवर गोलाकार केलेल्या e (युलरच्या संख्येचे) मूल्य किती आहे?

उत्तर: अंदाजे 2.72

बहुभुज म्हणजे काय?

उत्तर: बहुभुज ही सरळ बाजू असलेली बंद द्विमितीय आकृती आहे.

बहुभुजाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: त्रिकोण

चौकोनाच्या आतील कोनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 360 अंश

प्राइम नंबर प्रमेय म्हणजे काय?

उत्तर: अविभाज्य संख्या प्रमेय धन पूर्णांकांमध्ये मूळ संख्यांच्या वितरणाचे वर्णन करते.

मूळ संख्येचे प्रमेय सिद्ध करण्यासाठी कोण ओळखले जाते?

उत्तर: जॅक हॅडमार्ड आणि चार्ल्स डे ला व्हॅली पॉसिन

गणितीय स्थिरांक γ (गामा) चे मूल्य काय आहे, ज्याला यूलर-माशेरोनी स्थिरांक देखील म्हणतात?

उत्तर: अंदाजे 0.577

1 पेक्षा मोठा असलेला सर्वात लहान धन पूर्णांक कोणता आहे जो अविभाज्य किंवा संमिश्र नाही?

उत्तर: १

पहिल्या 50 धन पूर्णांकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १,२७५

पहिल्या 50 विषम पूर्णांकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2,500

पहिल्या 50 सम पूर्णांकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2,550

सर्वात मोठी दोन-अंकी संमिश्र संख्या कोणती?

उत्तर: ९९

नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: नैसर्गिक संख्या ही शून्यासह सकारात्मक पूर्णांक आहे.

नैसर्गिक संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 7

एकमेव सम मूळ संख्या कोणती?

उत्तर: 2

पहिल्या 100 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 5,050

पहिल्या 100 सकारात्मक विषम संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10,000

पहिल्या 100 धनात्मक सम संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10,100

3.14 मधील हा तिसरा अंक 3 म्हणजे काय?

उत्तर: 3 (एखाद्याच्या जागी)

संख्या 32.6 मधील अंक 2 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: 2 (दहा ठिकाणी)

वर्ग संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: चौरस संख्या म्हणजे पूर्णांक स्वतःहून गुणाकार केल्याने प्राप्त होते.

चौरस संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १६

9 चा वर्ग किती आहे?

उत्तर: ८१

5 चा घन किती आहे?

उत्तर: १२५

64 चे घनमूळ किती आहे?

उत्तर: ४

खरी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: परिमेय आणि अपरिमेय n सह संख्या रेषेवर आढळू शकणारी कोणतीही संख्या म्हणजे वास्तविक संख्या.

वास्तविक संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: -2.5

आयतामधील सर्व कोनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 360 अंश

पंचकोनातील सर्व कोनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 540 अंश

7,283 मधील अंक 7 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: 7,000

25 नंतर पुढील वर्ग संख्या कोणती?

उत्तर: 36

जटिल संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक जटिल संख्या ही एक संख्या आहे जी a + bi स्वरूपात व्यक्त केली जाऊ शकते, जिथे a आणि b वास्तविक संख्या आहेत आणि i ही काल्पनिक एकक आहे (√-1).

जटिल संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3+4i

2 + 3i या संमिश्र संख्येचे संयुग्म किती आहे?

उत्तर: 2 – 3i

-5 चे परिपूर्ण मूल्य किती आहे?

उत्तर: 5

0 चे परिपूर्ण मूल्य किती आहे?

उत्तर: 0

तीन घटकांसह संमिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक परिपूर्ण वर्ग (उदा. 4, 9, 25)

चार घटकांसह सर्वात लहान संमिश्र संख्या कोणती?

उत्तर: ४

24 चा सर्वात मोठा अविभाज्य घटक कोणता आहे?

उत्तर: 3

24 आणि 36 चा सर्वात मोठा सामान्य विभाजक (GCD) कोणता आहे?

उत्तर: १२

12 आणि 18 चा सर्वात कमी सामान्य गुणक (LCM) काय आहे?

उत्तर: 36

30 च्या योग्य विभाजकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १२ (१ + २ + ३ + ५ + ६ + १०)

21 नंतरची पुढील फिबोनाची संख्या कोणती?

उत्तर: 34

5 निवडा 2 चे मूल्य काय आहे?

उत्तर: 10

7 फॅक्टोरियल (7!) चे मूल्य किती आहे?

उत्तरः ५,०४०

0 फॅक्टोरियल (0!) चे मूल्य काय आहे?

उत्तर: १

3 (8^3) च्या बळावर 8 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: ५१२

10 (2^10) च्या घातापर्यंत 2 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: 1,024

456 च्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १५

999 च्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 27

123 च्या अंकांचा गुणाकार किती आहे?

उत्तरः ६

444 च्या अंकांचा गुणाकार किती आहे?

उत्तर: ६४

123 च्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 14

123 च्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 36

246 च्या अंकांचा गुणाकार किती आहे?

उत्तर: ४८

12 आणि 34 च्या गुणाकाराच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10

अंक आणि संख्या यात काय फरक आहे?

उत्तर: अंक हे एकल चिन्ह आहे जे संख्या दर्शवण्यासाठी वापरले जाते (0-9), तर संख्या एक किंवा अधिक अंकांची बनलेली असू शकते.

1 ते 100 मध्ये किती अविभाज्य संख्या आहेत?

उत्तर: 25

सर्वात लहान तीन अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: 100

सर्वात मोठी तीन अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: ९९९

सर्वात लहान तीन अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या तीन अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 27

सर्वात लहान तीन-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: 0

सर्वात मोठ्या तीन-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: ७२९

सर्वात लहान तीन अंकी संख्येच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या तीन-अंकी संख्येच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 243

सर्वात लहान तीन अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या तीन-अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: ७२९

पहिल्या 10 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: ५०४०

पहिल्या 10 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १८

पहिल्या 10 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: 0

पहिल्या 10 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: ४

पहिल्या 10 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १२५

सर्वात लहान चार अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: 1000

सर्वात मोठी चार अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: ९९९९

सर्वात लहान चार अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या चार अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 36

सर्वात लहान चार-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: 0

सर्वात मोठ्या चार-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: 6561

सर्वात मोठ्या चार अंकी संख्येच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 243

सर्वात लहान चार अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या चार अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2187

पहिल्या 20 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: 0

पहिल्या 20 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2

पहिल्या 20 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: 0

पहिल्या 20 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

पहिल्या 20 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 0

अपूर्णांक म्हणजे काय?

उत्तर: अपूर्णांक हे एक संख्यात्मक प्रमाण आहे जे पूर्ण संख्या नाही, a/b मध्ये व्यक्त केले जाते जेथे a आणि b पूर्णांक आहेत आणि b शून्य नाही.

अपूर्णांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3/4

अंश म्हणजे काय?

उत्तर: अंश ही अपूर्णांकातील अपूर्णांक रेषेच्या वरची संख्या आहे जी विचारात घेतलेल्या भागांची संख्या दर्शवते.

भाजक म्हणजे काय?

उत्तर: भाजक म्हणजे अपूर्णांकातील अपूर्णांक रेषेच्या खाली असलेली संख्या जी संपूर्ण भागाकारलेल्या समान भागांची एकूण संख्या दर्शवते.

योग्य अंश म्हणजे काय?

उत्तर: योग्य अपूर्णांक हा एक अपूर्णांक आहे ज्यामध्ये अंश हा भाजकापेक्षा लहान असतो.

योग्य अपूर्णांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तरः १/२

अयोग्य अंश म्हणजे काय?

उत्तर: अयोग्य अपूर्णांक हा एक अपूर्णांक आहे ज्यामध्ये अंश हा भाजकाच्या बरोबरीचा किंवा मोठा असतो.

अयोग्य अपूर्णांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 5/3

मिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: मिश्र संख्या ही योग्य अपूर्णांकासह एकत्रित केलेली पूर्ण संख्या असते.

मिश्र संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 2 1/2

दशांश म्हणजे काय?

उत्तर: दशांश हा बेस-10 नोटेशनमध्ये व्यक्त केलेला अपूर्णांक आहे.

दशांशाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 0.75

टर्मिनेटिंग दशांश म्हणजे काय?

उत्तर: समाप्त होणारी दशांश ही दशांश संख्या आहे ज्यामध्ये दशांश बिंदूनंतर अंकांची मर्यादित संख्या असते.

समाप्त होणाऱ्या दशांशाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 0.5

पुनरावृत्ती होणारा दशांश म्हणजे काय?

उत्तर: पुनरावृत्ती होणारी दशांश ही एक दशांश संख्या आहे ज्यामध्ये एक किंवा अधिक अंक अमर्यादपणे पुनरावृत्ती करतात.

पुनरावृत्ती होणाऱ्या दशांशाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: ०.३३३…

परिमेय संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: परिमेय संख्या ही अशी कोणतीही संख्या आहे जी दोन पूर्णांकांचा अपूर्णांक म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकते, जेथे भाजक शून्य नाही.

परिमेय संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3/4

अपरिमेय संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: अपरिमेय संख्या ही एक वास्तविक संख्या आहे जी दोन पूर्णांकांचा अपूर्णांक म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही आणि ती मर्यादित किंवा पुनरावृत्ती दशांश म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही.

अपरिमेय संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: √2

खरी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: परिमेय आणि अपरिमेय संख्यांसह संख्या रेषेवर आढळू शकणारी कोणतीही संख्या म्हणजे वास्तविक संख्या.

वास्तविक संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: -3.14

जटिल संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक जटिल संख्या ही एक संख्या आहे जी a + bi स्वरूपात व्यक्त केली जाऊ शकते, जिथे a आणि b या वास्तविक संख्या आहेत आणि i हे काल्पनिक एकक आहे.

जटिल संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3+4i

सम संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: सम संख्या ही एक पूर्णांक आहे जी 2 ने भाग जाते.

सम संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तरः ६

विषम संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: विषम संख्या ही एक पूर्णांक आहे जी 2 ने भाग जात नाही.

विषम संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 7

अविभाज्य संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: अविभाज्य संख्या ही 1 पेक्षा मोठी नैसर्गिक संख्या आहे ज्याचे 1 आणि स्वतःहून इतर कोणतेही धनात्मक विभाजक नाहीत.

मूळ संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १३

संमिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: संमिश्र संख्या ही 1 पेक्षा मोठी नैसर्गिक संख्या आहे जी अविभाज्य नाही, म्हणजे त्यात 1 आणि स्वतःहून इतर विभाजक आहेत.

संमिश्र संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १५

परिपूर्ण संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक परिपूर्ण संख्या ही एक धन पूर्णांक आहे जी स्वतःला वगळून त्याच्या योग्य विभाजकांच्या बेरजेइतकी असते.

परिपूर्ण संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 28

पॅलिंड्रोम नंबर म्हणजे काय?

उत्तर: पॅलिंड्रोम संख्या ही अशी संख्या आहे जी त्याचे अंक उलटे असताना समान राहते.

पॅलिंड्रोम क्रमांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १२१

फॅक्टोरियल म्हणजे काय?

उत्तर: n! द्वारे दर्शविल्या जाणाऱ्या नॉन-ऋण पूर्णांक n चे फॅक्टोरियल हे n पेक्षा कमी किंवा बरोबरीच्या सर्व सकारात्मक पूर्णांकांचे गुणाकार आहे.

फॅक्टोरियलचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

फिबोनाची क्रम म्हणजे काय?

उत्तर: फिबोनाची क्रम ही संख्यांची मालिका आहे ज्यामध्ये प्रत्येक संख्या ही 0 आणि 1 पासून सुरू होणारी दोन आधीच्या संख्यांची बेरीज आहे.

फिबोनाची क्रमाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

सुवर्ण गुणोत्तर काय आहे?

उत्तर: सुवर्ण गुणोत्तर ही एक विशेष संख्या आहे जी 1.618033988749895 च्या जवळपास आहे. हे ग्रीक अक्षर phi (φ) द्वारे दर्शविले जाते.

त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: त्रिकोणी संख्या ही अशी संख्या आहे जी समभुज त्रिकोणाच्या आकारात मांडलेल्या ठिपक्यांप्रमाणे दर्शविली जाऊ शकते.

त्रिकोणी संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तरः ६

वर्ग संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: चौरस संख्या ही अशी संख्या आहे जी चौकोनात मांडलेल्या बिंदूंप्रमाणे दर्शविली जाऊ शकते.

चौरस संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तरः ९

घन संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: घन संख्या ही एक संख्या आहे जी घनामध्ये मांडलेल्या ठिपक्यांप्रमाणे दर्शविली जाऊ शकते.

घन क्रमांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 27

फॅक्टोरियल म्हणजे काय?

उत्तर: नॉन-ऋण पूर्णांकाचे गुणन्य

    Read More

      Leave a Comment