50 Basic Math Questions with Answers

50 Basic Math Questions with Answers Marathi उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न: “नमुने, रूपे आणि प्रमाणांची जागतिक भाषा गणित आहे, जी आपल्या सभोवतालचे जग समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहे. यात प्राथमिक अंकगणितापासून ते अत्याधुनिक कॅल्क्युलसपर्यंत अनेक कल्पना आणि संकल्पनांचा समावेश आहे. ते आपल्याला देते. प्रश्न सोडवण्याची क्षमता, परिणामांचा अंदाज लावणे आणि गणित हे शोध आणि सर्जनशीलतेचे साधन प्रदान करते, मग एखादी व्यक्ती रॉकेटच्या प्रक्षेपणाचा शोध घेत असेल, आर्थिक माहितीचे मूल्यमापन करत असेल किंवा विश्वाच्या रहस्यांचा उलगडा करत असेल , जे आपल्याला जटिल अल्गोरिदम आणि अमूर्त कल्पनांद्वारे मार्गदर्शन करतात आणि आपल्या कॉसमॉसची अंतर्निहित रचना आणि ऑर्डर उघड करतात, ते त्याचे सौंदर्य देतात.”

Basic Math Questions with Answers

प्रथम, 2 + 2 म्हणजे काय?
उ. चार
3 आणि 5 चे गुणाकार काय?
उ. १५
त्याचे वर्गमूळ नऊ पट किती आहे?
उ. तीन
2 ला 10 ने किती भाग जातो?
उ. पाच
2, 4, 6, 8,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. दहा
3 वर्ग शोधा.
उ. नऊ
चार म्हणजे किती घन?
उ. ६४
pi (π) ची किंमत किती आहे?
उ. ३.१४१५९
50 पैकी 20% म्हणजे काय?
उ. दहा
प्रत्येक बाजूला चार एकक असलेला चौरस किती मोठा आहे?
उ. सोळा युनिट्स
6 युनिट लांब आणि 4 युनिट रुंद असलेला आयत किती मोठा आहे?
उ. 24 चौरस युनिट.
पाच एककांच्या त्रिज्या असलेले वर्तुळ किती मोठे आहे?
उ. अंदाजे 31.4159 युनिट्स
प्रश्न सोडवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
त्रिकोण किती कोन बनवतात?
उ. 180 अंश
तुम्ही क्यूबचे व्हॉल्यूम कसे काढता?
उ. खंड बाजूच्या लांबी ^ 3 च्या बरोबरीचा आहे.
वर्तुळ सूत्राचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उ. क्षेत्रफळ π × त्रिज्या^2 इतके आहे.
सोळा वर्ग म्हणजे काय?
उ. चार
7 वजा 3 म्हणजे काय?
उ. चार
8 गुणिले 6 बरोबर काय?
उ. ४८
विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
10, 20, 30, 40,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. 50
तुम्ही पाचचे वर्ग कसे करता?
उ. २५
4 ची किती घात 2 आहे?
उ. 16
यूलरची संख्या किंवा ई म्हणजे काय?
उ. २.७१८२८.
80 पैकी 25 टक्के म्हणजे काय?
उ. 20
ज्याच्या बाजू सात एकके लांब आहेत तो चौरस किती मोठा आहे?
उ. 49 चौरस युनिट
8 युनिट लांब आणि 5 युनिट रुंद असलेला आयत किती मोठा आहे?
उ. 26 युनिट्स
दहा एककांचा व्यास असलेले वर्तुळ दिले तर त्याचा घेर किती आहे?
उ. अंदाजे 31.4159 युनिट्स
चतुर्भुज किती कोन बनतात?
उ. 360 अंश
विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
तुम्ही गोलाची मात्रा कशी मोजता?
उ. खंड = (4/3)π × त्रिज्या^3 हे उत्तर आहे.
त्रिकोण सूत्राचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उ. क्षेत्रफळ (पाया × उंची) / 2 इतके आहे.
परीक्षेत अधिक गुण मिळवण्यासाठी गणिताचे मूलभूत प्रश्न उत्तरांसह सोडवा
त्याच्या वर्गमूळाच्या 25 पट किती? 30.
उ. पाच
12 वजा 8 म्हणजे काय?
उ. चार
9 x 7 किती आहे?
उ. ६३
3, 6, 9, 12,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. १५
दोनदा सहा म्हणजे काय?
उ. ३६
पाचची कोणती शक्ती तीन आहे?
उ. २४३
सोनेरी गुणोत्तर, किंवा phi (φ), मूल्य किती आहे?
साधारणपणे, 1.618003
200 पैकी 15% म्हणजे काय?
उ. तीस
10 युनिट लांब आणि 3 युनिट रुंद असलेला आयत किती मोठा आहे?
उ. 30 चौरस युनिट
प्रत्येक बाजूसाठी नऊ युनिट्स असलेला चौरस किती मोठा आहे?
उ. 36 युनिट्स
आठ एककांच्या त्रिज्या असलेले वर्तुळ किती मोठे असते?
उ. उत्तर अंदाजे 50.2655 युनिट्स आहे.
पंचकोन किती कोन बनवतात?
उ. 540 अंश
सिलिंडरचे व्हॉल्यूम काय वापरून मोजले जाते?
उ. आवाज π गुणा त्रिज्या^2 × उंचीच्या समान आहे.
सर्व प्रकारच्या परीक्षांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
वर्तुळाकार क्षेत्राचे क्षेत्रफळ शोधण्याचे सूत्र काय आहे?
उ. क्षेत्रफळ = (θ/360) × π × त्रिज्या^2 हे उत्तर आहे.
त्याचे वर्गमूळ 36 पट किती आहे?
उ. सहा
15 कमी 9 किती आहे?
उ. सहा
11 गुणिले 4 म्हणजे काय?
उ. ४४
4, 8, 12, 16,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. 20
7 चा वर्ग किती आहे?
उ. 49
तीनची किती शक्ती चार आहे?
उ. ६४
विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
काल्पनिक एकक, i, मूल्य काय आहे?
उ. i-1 वर्ग आहे.

Read Also