50 MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper: PDF Download

A famous state-level test, the Rajyaseva exam is administered by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) in order to fill a variety of administrative posts in the Maharashtra state government of India. Those getting ready for the test frequently look for past year’s exam questions to become acquainted with the format, nature, and difficulty level of the test. These practice questions are an important tool for candidates to have a thorough understanding of the syllabus and improve their practice. Candidates can improve their chances of passing the MPSC Rajyaseva test by identifying key themes, gauging their level of preparation, and devising winning tactics by studying past year’s question papers.

SR.NO.Name of Exam / PostDate of PublicFile
51.Advt.No – 092/2022 – Assistant (Legal), Law And Judiciary Department, Group-B (Non-Gazetted)- Screening Test dated – 17-03-202329-Mar-23View
52.Advt. No- 084/2022 – Junior Geologist, Group B, Directorate of Geology and Mining – Screening Test dated – 17-03-202329-Mar-23View
53.Deputy Engineer (Electrical and Mechanical), Maharashtra Elect. and Mech Engg. Services, Group A – Screening Test dated – 20-03-202321-Mar-23View
54.Executive Engineer (Electrical), Maharashtra Electrical Engineering Service, Group-A – Screening Test dated – 20-03-202321-Mar-23View
55.Advt No 116/2022 Maharashtra Group C Services Main Examination 2022 – Paper 2 Industry Inspector.17-Mar-23View
56.Advt No 115/2022 Maharashtra Group C Services Main Examination 2022 – Paper 2 Tax Assistant9-Mar-23View
57.Maharashtra Group C Services Main Examination 2022- Sub-Inspector State Excise-Paper 21-March-23View
58.Maharashtra Group-C Services Main Examination 2022-Clerk Typist Paper 216-Feb-23View
59.Advt.No.- 266, 267 & 268/2021 Pharmacist in Government Medical College Maharashtra Medical Education & Research Service Group – B ,Combine Screening Test dated 08-Feb-202310-Feb-23View
60.Advt.No.-022/2022 Statistical Officer, General State Service, Group B, Public Health Department-Screening Test dated 08-Feb-202310-Feb-23View
61.Advt.No.- 006/2022 Law Officer, Maharashtra Town Planning and Valuation Service, Group A-Screening Test dated 08-Feb-202310-Feb-23View
62.Advt.No.- 003/2022 Assistant Director, Town Planning, Town Planning and Valuation Department, Gr-A (Gazetted) Under Urban Development Department-Screening Test dated 08-Feb-202310-Feb-23View
63.Advt.No.- 248/2021 Assistant Legal Advisor-cum-Under Secretary, Group A-Screening Test dated 08-Feb-202310-Feb-23View
64.Advt.No.- 004/2022 Town Planner, Town Planning and Valuation Department, Gr-A (Gazetted) Under Urban Development Department- Screening Test dated 08-Feb-202310-Feb-23View
65.Maharashtra Group C Services Main Examination 2022- Combine Paper 18-Feb-23View
66.Advt. No. – 38/2022 Assistant Chemical Analyser General State Service Group B – Screening Test dated 19-Jan-20231-Jan-23View
67.Advt. No. – 14/2022 Dental Surgeon General State Service Group B – Screening Test dated 19-Jan-20231-Jan-23View
68.State Services Main Examination 2022- Language Paper 1 (Descriptive)31-Jan-23View
69.State Services Main Examination 2022- Paper 2-Marathi & English31-Jan-23View
70.State Services Main Examination 2022-General Studies Paper 131-Jan-23View
71.State Services Main Examination 2022-General Studies Paper 231-Jan-23View
72.State Services Main Examination 2022-General Studies Paper 331-Jan-23View
73.State Services Main Examination 2022-General Studies Paper 431-Jan-23View
74.Advt.No.- 03/2020, 04/2020- Assistant Commissioner Fisheries- Screening Test 202230-Jan-23View
75.Advt.No.- 104/2021, 80/2022- Chief Administrative Officer- Screening Test 202230-Jan-23View
76.Advt.No.- 039/2022, 041/2022 and 043/2022- Stenographer Marathi – Screening Test 202230-Jan-23View
77.Adv.No. 40/2022, 42/2022, 44/2022 Stenographer/Stenotypist (English) Screening Test 202230-Jan-23View
78.Adv.No.12/2022, 16/2022 -Livestock Development Officer and Assistant CommissionerAnimal Husbandary-Screening Test 202230-Jan-23View
79.Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Preliminary Examination 202221-Dec-22View
80.Assistant Section Officer Limited Departmental Competitive Examination 2022-Paper 114-Dec-22View
81.Assistant Section Officer Limited Departmental Competitive Examination 2022-Paper 214-Dec-22View
82.Advt. No. 15/2020 -Senior Research Officer, Gr-A (Grade-2) – Previous Question Paper12-Dec-22View
83.Advt.No. 24/2022, 28/2022, 29/2022, 79/2022, 55/2022 and 85/2022 – Administrative Officer – Question Paper7-Dec-22View
84.Advt. 16/2020- Translator-Marathi, Directorate of Languages, General State Service, Gr-C – Question Paper7-Dec-22View
85.Assistant Town Planner, Maharashtra Town Planning and Valuation Service, Group B – Screening Test 202222-Nov-22View
86.Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2021-Paper 19-Nov-22View
87.Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2021-Paper 29-Nov-22View
88.Maharashtra Group C Services Combined Preliminary Examination 20227-Nov-22View
89.Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2021-Paper 12-Nov-22View
90.Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2021-Paper 22-Nov-22View
91.Maharashtra Forest Services Main Examination 2021 – Paper 121-Oct-22View
92.Maharashtra Forest Services Main Examination 2021 – Paper 121-Oct-22View
93.Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Examination 2020 Paper 2 Assistant Section Officer20-Oct-22View
94.Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Examination 2020 Paper 2 State Tax Inspector20-Oct-22View
95.Maharashtra Mechanical Engineering Services Main Examination 2021 – Paper 118-Oct-22View
96.Maharashtra Mechanical Engineering Services Main Examination 2021 – Paper 218-Oct-22View
97.Maharashtra Agriculture Services Main Examination 2021 Paper 112-Oct-22View
98.Maharashtra Agriculture Services Main Examination 2021 Paper 212-Oct-22View
99.Maharashtra Sub-Ordinate Services Non-Gazetted Group B Combine Preliminary Examination 202210-Oct-22View
100.Assistant Public Prosecutor, Group-A Screening Test 2022-Paper 17-Oct-22View

50 Easy Geography Quiz Questions With Answers

50 Easy Geography Quiz Questions With Answers

या 50 सोप्या भूगोल क्विझ प्रश्नांसह तुमच्या भौगोलिक ज्ञानाला आव्हान द्या! राजधानी शहरांपासून ते प्रसिद्ध खुणांपर्यंत, या वैविध्यपूर्ण प्रश्नांच्या सहाय्याने जगाच्या भूगोलाबद्दलची तुमची समज तपासा. तुम्ही अनुभवी प्रवासी असाल किंवा आर्मचेअर एक्सप्लोरर असाल, हे प्रश्न तुमच्या घरातील आरामात जग एक्सप्लोर करण्याचा एक मजेदार मार्ग देतात. प्रदान केलेल्या उत्तरांसह, हे एकल प्रश्नमंजुषा किंवा मित्र आणि कुटुंबासह मैत्रीपूर्ण स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी योग्य आहे.

50 Easy Geography Quiz Questions With Answers

50 Easy Geography Quiz Questions With Answers :

भारतातील इयत्ता 5वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिकृत. राज्ये आणि मालमत्तांपासून ते नद्या, पर्वत आणि प्रसिद्ध खुणा या सर्व गोष्टींचा समावेश असलेल्या या विजयी प्रश्नोत्तरांसह भारतीय भूगोलाची तुमची माहिती सुधारा.

1. प्रश्न: भूगोल म्हणजे काय?
उत्तर: भूगोल म्हणजे पृथ्वी आणि तिची भूस्वरूपे, पाण्याचे शरीर, हवामान आणि वनस्पती यांचा समावेश असलेली वैशिष्ट्ये.

50 Easy Geography Quiz Questions With Answers

2. प्रश्न: चार मुख्य दिशा काय आहेत?
उत्तर: चार मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम आहेत.

3. प्रश्न: भारताची राजधानी कोणती आहे?
उत्तर: भारताची राजधानी नवी दिल्ली आहे.

4. प्रश्न: भारतातील सर्वोच्च पर्वतश्रेणी कोणती आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वोच्च पर्वतश्रेणी हिमालय आहे.

50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न उत्तरांसह मित्रांसह सामायिक करा

5. प्रश्न: भारतात “गंगा” म्हणून कोणती नदी ओळखली जाते?
उत्तर: भारतात “गंगा” म्हणून ओळखली जाणारी नदी ही गंगा नदी आहे.

6. प्रश्न: भारतातील सर्वात मोठे वाळवंट कोणते आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात मोठे वाळवंट म्हणजे थारचे वाळवंट.

उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न

7. प्रश्न: भारताच्या दक्षिणेस कोणता महासागर आहे?
उत्तर: भारताच्या दक्षिणेला असलेला महासागर म्हणजे हिंदी महासागर.

8. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य बॅकवॉटरसाठी ओळखले जाते?
उत्तर: भारतातील बॅकवॉटरसाठी ओळखले जाणारे राज्य केरळ आहे.

9. प्रश्न: भारतातील सर्वोच्च शिखराचे नाव काय आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वोच्च शिखर कांचनजंगा पर्वत आहे.

10. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य चहाच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे?
उत्तर: भारतातील चहाच्या बागांसाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य आसाम आहे.

11. प्रश्न: राजस्थानमध्ये हवामान कसे आहे?
उत्तर: राजस्थानमधील हवामान प्रामुख्याने उष्ण आणि रखरखीत आहे.

12. प्रश्न: तामिळनाडूची अधिकृत भाषा कोणती आहे?
उत्तर: तामिळनाडूची अधिकृत भाषा तामिळ आहे.

ज्ञान सुधारण्यासाठी उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न.

13. प्रश्न: क्षेत्रफळानुसार भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते आहे?
उत्तर: क्षेत्रफळानुसार भारतातील सर्वात मोठे राज्य राजस्थान आहे.

14. प्रश्न: पंजाबमध्ये कोणती मुख्य पिके घेतली जातात?
उत्तर: पंजाबमध्ये गहू आणि तांदूळ ही मुख्य पिके घेतली जातात.

15. प्रश्न: अमृतसर, पंजाब येथे असलेल्या प्रसिद्ध मंदिराचे नाव काय आहे?
उत्तर: अमृतसर, पंजाब येथे असलेले प्रसिद्ध मंदिर सुवर्ण मंदिर आहे.

16. प्रश्न: भारतातील सर्वात मोठ्या नदी बेटाचे नाव काय आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात मोठ्या नदी बेटाचे नाव माजुली आहे.

17. प्रश्न: भारतातील सिंचनाचा मुख्य स्त्रोत कोणता आहे?
उत्तर: भारतातील सिंचनाचा मुख्य स्त्रोत नद्या आहेत.

उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न

18. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य “पाच नद्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
उत्तर: “पाच नद्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाणारे भारतीय राज्य पंजाब आहे.

19. प्रश्न: महाराष्ट्राची राजधानी कोणती आहे?
उत्तर: महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे.

20. प्रश्न: भारतातील सर्वात लांब नदीचे नाव काय आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात लांब नदी गंगा आहे.

21. प्रश्न: भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे?
उत्तर: भारताचा राष्ट्रीय प्राणी बंगाल वाघ आहे.

22. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य मंदिरे आणि शिल्पांसाठी प्रसिद्ध आहे?
उत्तर: भारतातील मंदिरे आणि शिल्पांसाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य तामिळनाडू आहे.

23. प्रश्न: भारतातील सर्वात मोठ्या खाऱ्या पाण्याच्या सरोवराचे नाव काय आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात मोठ्या खाऱ्या पाण्याच्या सरोवराचे नाव चिलिका सरोवर आहे.

24. प्रश्न: भारताच्या दक्षिणेकडील बिंदूला काय म्हणतात?
उत्तर: भारताच्या दक्षिणेकडील बिंदूला कन्याकुमारी म्हणतात.

25. प्रश्न: भारताचे चलन काय आहे?
A: भारताचे चलन भारतीय रुपया आहे.

26. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य “पांढऱ्या हत्तींची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
उत्तर: भारतातील “पांढऱ्या हत्तींची भूमी” म्हणून ओळखले जाणारे राज्य केरळ आहे.

27. प्रश्न: भारतातील सर्वात उंच पठाराचे नाव काय आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात उंच पठाराचे नाव दख्खनचे पठार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न

28. प्रश्न: कर्नाटकची अधिकृत भाषा कोणती आहे?
उत्तर: कर्नाटकची अधिकृत भाषा कन्नड आहे.

29. प्रश्न: जम्मू-काश्मीरमधील प्रसिद्ध पर्वतीय खिंडीचे नाव काय आहे?
उत्तर: जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रसिद्ध पर्वतीय खिंडीचे नाव बनिहाल पास आहे.

30. प्रश्न: राजस्थानचा राज्य प्राणी कोणता आहे?
उत्तर: राजस्थानचा राज्य प्राणी उंट आहे.

31. प्रश्न: कोणती नदी “गुजरातची जीवनरेखा” म्हणून ओळखली जाते?
उत्तर: “गुजरातची जीवनरेखा” म्हणून ओळखली जाणारी नदी ही साबरमती नदी आहे.

उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न

32. प्रश्न: भारतातील सर्वात मोठा डेल्टा कोणता आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात मोठा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा आहे.

33. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
उत्तर: भारतातील “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाणारे राज्य मध्य प्रदेश आहे.

34. प्रश्न: भारतातील सर्वात उंच धबधब्याचे नाव काय आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात उंच धबधब्याचे नाव जोग फॉल्स आहे.

35. प्रश्न: भारताचे राष्ट्रीय फूल कोणते आहे?
उत्तर: भारताचे राष्ट्रीय फूल कमळ आहे.

36. प्रश्न: उत्तर प्रदेशची राजधानी कोणती आहे?
उत्तर: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ आहे.

37. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य रेशीम उत्पादनासाठी ओळखले जाते?
उत्तर: भारतात रेशीम उत्पादनासाठी ओळखले जाणारे राज्य कर्नाटक आहे.

38. प्रश्न: वाराणसी शहर ज्या नदीवर वसले आहे त्या नदीचे नाव काय आहे?
उत्तर: वाराणसी शहर ज्या नदीवर वसले आहे तिचे नाव गंगा आहे.

सर्व प्रकारच्या परीक्षांसाठी उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न.

39. प्रश्न: भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे?
उत्तर: भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर वुलर सरोवर आहे.

40. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य “तलावांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
उत्तर: “तलावांची भूमी” म्हणून ओळखले जाणारे भारतीय राज्य जम्मू आणि काश्मीर आहे.

41. प्रश्न: भारतातील 7 पर्वत रांगा कोणत्या आहेत?
ग्रेटर हिमालय रेंज.
मध्य हिमालय श्रेणी.
बाह्य हिमालय श्रेणी.
काराकोरम पर्वतरांगा.
पश्चिम घाट.
पूर्व घाट.
अरवली पर्वतरांगा.

42. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य कथकली या नृत्यप्रकारासाठी ओळखले जाते?
उत्तर: कथकली नावाच्या नृत्यप्रकारासाठी ओळखले जाणारे भारतीय राज्य केरळ आहे.

उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न

43. प्रश्न: पश्चिम बंगालमध्ये कोणते पीक घेतले जाते?
उत्तर: पश्चिम बंगालमध्ये घेतले जाणारे मुख्य पीक तांदूळ आहे.

44. प्रश्न: पश्चिम घाटातील सर्वोच्च शिखर कोणते आहे?
उत्तर: पश्चिम घाटातील सर्वोच्च शिखर अनामुडी आहे.

45. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य नवरात्री आणि गरबा यांसारख्या रंगीबेरंगी उत्सवांसाठी ओळखले जाते?
उत्तर: भारतातील नवरात्री आणि गरबा यांसारख्या रंगीबेरंगी उत्सवांसाठी ओळखले जाणारे राज्य गुजरात आहे.

46. ​​प्रश्न: भारताला चीनपासून वेगळे करणाऱ्या पर्वतराजीचे नाव काय आहे?
उत्तर: भारताला चीनपासून वेगळे करणाऱ्या पर्वतराजीचे नाव हिमालय आहे.

उत्तरांसह 50 सोपे भूगोल क्विझ प्रश्न

47. प्रश्न: आंध्र प्रदेशची राजधानी कोणती आहे?
उत्तर: आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती आहे.

48. प्रश्न: बिहारची अधिकृत भाषा कोणती आहे?
उत्तर: बिहारची अधिकृत भाषा हिंदी आहे.

49. प्रश्न: भारतातील कोणते राज्य शिमला आणि मनाली सारख्या हिल स्टेशनसाठी ओळखले जाते?
उत्तर: शिमला आणि मनाली सारख्या हिल स्टेशनसाठी ओळखले जाणारे भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश आहे.

50. प्रश्न: ब्रह्मपुत्रा नदीतील सर्वात मोठे नदी बेट कोणते आहे?
उत्तर: ब्रह्मपुत्रा नदीतील सर्वात मोठे नदी बेट माजुली आहे.

या 50 सोप्या भूगोल क्विझ प्रश्नांचा उत्तरांसह सराव करा आणि परीक्षेत अधिक गुण मिळवा.

हेही वाचा

 1. profit-and-loss-questions-and-answers
 2. gk-questions-and-answers-on-indian-history

50 MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper: PDF Download

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper: PDF Download: is a valuable resource for aspirants preparing for the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) State Services Examination. This comprehensive document contains a compilation of past exam questions, allowing candidates to familiarize themselves with the exam pattern, syllabus, and question formats. Accessing this PDF enables candidates to practice and strategize effectively for the upcoming MPSC Rajyaseva exam, aiding in their preparation journey towards success.

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper: PDF Download

Sr. No.Name of Exam / PostDate of PublicFile
1.Food and Drugs Administrative Services Main Examination 2023-Paper 115-02-24View
2.Food and Drugs Administrative Services Main Examination 2023-Paper 115-02-24View
3.Inspector of Legal Metrology, Group B Main Examination 2023 – Legal Metrology Paper 109-02-24View
4.Inspector of Legal Metrology, Group B Main Examination 2023 – Legal Metrology Paper 209-02-24View
5.Adv. No. 095/2022 Forest Statistician, General State Service, Group A and Adv. No. 098/2022 Research Officer/Statistical Officer, General State Service, Group B Combined Screening Test- Question Paper31-01-24View
6.Adv.No.106/2022 Medical Superintendent, (Lower Grade) Maharashtra Medical Insurance Service, Group A and Adv.No. 017/2023 Medical Officer, Maharashtra Medical Insurance Service, Group A Combined Screening Test -Question Paper31-01-24View
7.Adv.No. 027/2022 Lecturer / Assistant Professor, Nursing, Maharashtra Medical Education and Research Service, Group B Screening Test -Question Paper31-01-24View
8.Adv.No.122/2023 Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2023- Paper 131-01-24View
9.Adv.No.122/2023 Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2023- Paper 231-01-24View
10.Adv.No.123/2022 Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2023 – Paper 131-01-24View
11.Adv.No.123/2022 Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2023 – Paper 231-01-24View
12.Adv.No.121/2023 State Services Main Examination 2023- Language Paper 125-01-24View
13.Adv.No.121/2023 State Services Main Examination 2023- Language Paper 2 -Marathi & English25-01-24View
14.Adv.No.121/2023 State Services Main Examination 2023- GS Paper 125-01-24View
15.Adv.No.121/2023 State Services Main Examination 2023- GS Paper 225-01-24View
16.Adv.No.121/2023 State Services Main Examination 2023- GS Paper 325-01-24View
17.Adv.No.121/2023 State Services Main Examination 2023- GS Paper 425-01-24View
18.Adv.No.111/2023 Maharashtra Group C Services Main Examination 2023-Paper 109-01-24View
19.Adv.No.111/2023 Maharashtra Group C Services Main Examination 2023-Paper 209-01-24View
20.Advt No 052/2023 Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Preliminary Examination 202311-12-23View
21.Adv.No.047/2023 Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class Preliminary Examination 2023 – Question Paper21-11-23View
22.Adv.No.070/2023 Maharashtra Non-Gazetted Group B Services Main Examination 2023-Paper 1-Question Paper16-11-23View
23.Adv.No.070/2023 Maharashtra Non-Gazetted Group B Services Main Examination 2023-Paper 2-Question Paper16-11-23View
24.Adv.No.036/2023 Maharashtra Subordinate Services Non-Gazzetted, Group-B Main Examination 2022-Police Sub Inspector Paper 2-Question Paper02-11-23View
25.Adv.No.035/2023 Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B Main Examination 2022-Assistant Section Officer-Paper 2-Question Paper27-10-23View
26.Adv.No.034/2023 Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B Main Examination-2022 Paper Number 2 – State Tax Inspector -Question Paper19-10-23View
27.Adv.No.033/2023 Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B Main Examination-2022 Paper Number 2 – Sub Registrar ( Grade -1 ) / Inspector of Stamps -Question Paper11-10-23View
28.Adv.No.033 to 36/2023 Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B Main Examination-2022 – Paper 1 -Question Paper07-10-23View
29.Adv.No.032/2023 Assistant Section Officer Limited Departmental Competitive Examination 2023- Paper 126-09-23View
30.Adv.No.032/2023 Assistant Section Officer Limited Departmental Competitive Examination 2023- Paper 226-09-23View
31.Adv.No.054/2022 Administrative Officer, Maharashtra Agriculture Administrative Services, Group A and Adv.No.107/2022 Chief Administrative Officer, General State Insurance Service, Group A combine screening test-Question Paper25-09-23View
32.Adv. No. 105/2021, 143/2021, 144/2021, 145/2021, 146/2021, 128/2022, 06/2023 & 18/2023 Administrative Officer and Similar Cadres, Group B-Question Paper25-09-23View
33.Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class Preliminary Examination 202213-09-23View
34.Assistant Director, in the Directorate of Forensic Science Laboratories, General State Service, Group A-Question Paper06-09-23View
35.Adv.No.074/2022 & 030/2023 Taluka Sports Officer, Group B- Question Paper06-09-23View
36.Advt.No- 70/2022, 71/2022 and 72/2023 – Medical Officer Government Medical Colleges and Hospitals Group B – CBT held on 08 July, 202312-07-23View
37.Advt.No.-018/2022-Deputy Director, Industrial Safety & Health, Group-A and Advt.No.-019-2022-Assistant Director, Industrial Safety & Health, Group-B – CBT held on 16 May 202321-06-23View
38.Maharashtra Gazetted Civil Services Combined Preliminary Examination 2023- Paper 105-06-23View
39.Maharashtra Gazetted Civil Services Combined Preliminary Examination 2023- Paper 105-06-23View
40.Advt.No-107/2021 -Deputy Director-Health Services, Maharashtra Medical and Health Services, Group-A – Screening Test dated – 12-05-202323-05-23View
41.Advt No 015/2023 Maharashtra Agriculture Services Main Examination 2022 – Paper I22-05-23View
42.Advt No 015/2023 Maharashtra Agriculture Services Main Examination 2022 – Paper II22-05-23View
43.Advt No 014/2023 Maharashtra Electrical and Mechanical Engineering Services Main Examination 2022 – Paper I22-05-23View
44.Advt No 014/2023 Maharashtra Electrical and Mechanical Engineering Services Main Examination 2022 – Paper I22-05-23View
45.Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2022-Paper 110-05-23View
46.Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2022-Paper 210-05-23View
47.Maharashtra Non Gazetted Group B and Group C Services Combined Preliminary Examination 2023-Question Paper03-05-23View
48.Forest Services Main Examination 2022-Paper 119-04-23View
49.Forest Services Main Examination 2022-Paper 219-04-23View
50.Advt. No 020/2022 – Assistant Commissioner (Drugs), Food & Drugs Administrative Services, Group-A – Screening Test dated – 17-03-202329-03-23View

READ ALSO

  General knowledge quiz questions

  General knowledge quiz questions-तुम्ही किती हुशार आहात हे पाहण्यासाठी आमची सामान्य ज्ञान क्विझ घ्या! विज्ञान आणि पॉप संस्कृतीपासून ते भूगोल आणि इतिहासापर्यंत विविध प्रकारच्या आव्हानात्मक प्रश्नांना सामोरे जा. उल्लेखनीय लोकांबद्दल, जगातील घटनांबद्दल आणि बरेच काही एक्सप्लोर करा. अनुभवाची पातळी किंवा ज्ञान वाढविण्याच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष करून ही क्विझ त्यांच्या मनाला तीक्ष्ण आणि नवीन कौशल्ये मिळवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी आदर्श आहे.

  सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न पुन्हा विचारा आणि तुमची गंभीर विचारशक्ती सुधारा.

  तर, चला सुरुवात करू आणि उत्तरे देऊ.

   
  भारताची राजधानी कोणती आहे?
  हिंदू धर्मात कोणती नदी पवित्र मानली जाते आणि ती वाराणसी शहरातून वाहते?
  भारतीय राज्यघटनेचा पूर्ववर्ती म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “पाच नद्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते?
  भारतातील सर्वात उंच पर्वत शिखर कोणते आहे?
  कोणते भारतीय शहर चहा उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे आणि “हिल स्टेशन्सची राणी” म्हणून ओळखले जाते?
  भारताचे राष्ट्रीय फूल कोणते आहे?
  भारताला ब्रिटिश राजवटीपासून कोणत्या वर्षी स्वातंत्र्य मिळाले?
  भारतातील कोणते राज्य अजिंठा आणि एलोरा लेण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे?
  अहिंसक प्रतिकाराचा पुरस्कार करणारे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे आध्यात्मिक नेते कोण होते?
  कोणत्या भारतीय राज्याला “उत्सवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  भारताचे चलन काय आहे?
  कोणते भारतीय शहर म्हैसूर पॅलेस आणि सिल्क साड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे?
  भारतात “राष्ट्रपिता” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे?
  भारतातील कोणते राज्य कोणार्क येथील सूर्य मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
  “जन गण मन” हे भारतीय राष्ट्रगीत कोणी रचले?
  भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार कोणता आहे?
  भारताचे कोणते राज्य “भारताचे स्पाइस गार्डन” म्हणून ओळखले जाते?
  भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण होत्या?
  भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह काय आहे?
  कोणते भारतीय शहर ऐतिहासिक लाल किल्ला आणि जामा मशिदीसाठी प्रसिद्ध आहे?
  साहित्यातील नोबेल पारितोषिक जिंकणारे पहिले भारतीय कोण होते?
  भारताचा राष्ट्रीय वृक्ष कोणता आहे?
  कोणत्या भारतीय राज्याला “व्हाइट ऑर्किडची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  “मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  क्षेत्रफळानुसार भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते आहे?
  कोणते भारतीय शहर व्हिक्टोरिया मेमोरियल आणि हावडा ब्रिजसाठी प्रसिद्ध आहे?
  ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
  भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे?
  कोणत्या भारतीय राज्याला “देवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  “भारताचा कोकिळा” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  लोकसंख्येनुसार भारतातील सर्वात मोठे शहर कोणते आहे?
  कोणते भारतीय राज्य दार्जिलिंगच्या हिल स्टेशनसाठी प्रसिद्ध आहे?
  अंतराळात प्रवास करणारे पहिले भारतीय अंतराळवीर कोण होते?
  भारताचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी कोणता आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “उगवत्या सूर्याची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जिंकणारे पहिले भारतीय कोण होते?
  भारताची राष्ट्रभाषा कोणती आहे?
  कोणते भारतीय शहर हवा महल आणि आमेर किल्ल्यासाठी प्रसिद्ध आहे?
  “भारताचा लोहपुरुष” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  लांबीने भारतातील सर्वात मोठी नदी कोणती आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “मंदिरांची भूमी” म्हणून कुप्रसिद्ध आहे?
  ​​”म्हैसूरचा वाघ” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारताचा राष्ट्रीय सरपटणारा प्राणी कोणता आहे?
  भारतातील कोणते राज्य बॅकवॉटर आणि हाउसबोट्ससाठी प्रसिद्ध आहे?
  भारताकडून नोबेल पारितोषिक जिंकणारी पहिली महिला कोण होती?
  भारताचा राष्ट्रीय कीटक कोणता आहे?
  कोणते भारतीय शहर मरीना बीच आणि कपालेश्वर मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
  “ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे?
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ थंडरबोल्ट्स” म्हणून ओळखले जाते?
  भारतातून बुकर पारितोषिक जिंकणारी पहिली महिला कोण होती?
  भारताचे राष्ट्रीय नृत्य कोणते आहे?
  कोणते भारतीय शहर सुवर्ण मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
  “भारतीय चित्रपटाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  आकारमानानुसार भारतातील सर्वात मोठे धरण कोणते आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “उच्च मार्गांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  भारताकडून ऑलिम्पिक रौप्य पदक जिंकणारी पहिली महिला कोण होती?
  भारताचा राष्ट्रीय वारसा प्राणी कोणता आहे?
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी अम्मान मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारतातील सर्वात मोठे मानवनिर्मित सरोवर कोणते आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “ब्लॅक पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  भारताकडून नोबेल शांतता पारितोषिक जिंकणारी पहिली महिला कोण होती?
  भारताची राष्ट्रीय नदी कोणती आहे?
  चारमिनार आणि गोलकोंडा किल्ल्यासाठी कोणते भारतीय शहर प्रसिद्ध आहे?
  “भारतीय आण्विक कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  क्षेत्रफळानुसार भारतातील सर्वात मोठा किल्ला कोणता आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून प्रसिद्ध आहे?
  भारतातून एव्हरेस्ट शिखर सर करणारी पहिली महिला कोण होती?
  भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे?
  कोणते भारतीय शहर साबरमती आश्रम आणि गांधी पुलासाठी प्रसिद्ध आहे?
  “भारताचा पक्षी” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारतातील सर्वात मोठे वन्यजीव अभयारण्य कोणते आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “सात बहिणींची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  भारताकडून ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली महिला कोण होती?
  भारताचे राष्ट्रीय फळ कोणते?
  कोणते भारतीय शहर चार धाम मंदिरांसाठी प्रसिद्ध आहे?
  “भारतीय आर्थिक सुधारणांचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारतातील सर्वात मोठे संग्रहालय कोणते आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  भारतातून वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जिंकणारी पहिली महिला कोण होती?
  भारताचा राष्ट्रीय जलचर पक्षी कोणता आहे?
  कोणते भारतीय शहर बॉलीवूड चित्रपट उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे?
  “भारतीय हरित क्रांतीचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
  भारतातील सर्वात मोठे गुहा मंदिर कोणते आहे?
  कोणते भारतीय राज्य “महापुरुषांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
  Read More
  profit-and-loss-questions-and-answers
  gk-questions-and-answers-on-indian-history
  Modern History General Knowledge Questions

  Easy General Knowledge Questions and Answers

  Easy General Knowledge Questions and Answers: सर्व कौशल्य स्तरांसाठी योग्य असलेल्या साध्या सामान्य ज्ञान प्रश्नांची आणि उत्तरांची मजेदार निवड शोधा. विज्ञान आणि पॉप संस्कृतीपासून ते भूगोल आणि इतिहासापर्यंत सर्वकाही कव्हर करणारे हे शैक्षणिक आणि मनोरंजक दोन्ही आहेत. मित्रांना आणा किंवा आनंददायक क्विझ रात्रीसाठी स्वतःला आव्हान द्या जिथे तुम्ही ऐतिहासिक घटना, सुप्रसिद्ध स्मारके, मूलभूत विज्ञान तत्त्वे आणि बरेच काही याविषयी तुमचे ज्ञान तपासू शकता. सोप्या आणि मनोरंजक अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रश्नांसह, हा संग्रह तुमच्या ज्ञानावर भर घालण्याचा आणि नवीन माहिती शोधण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. या चित्तथरारक प्रश्न आणि प्रतिसादांचा शोध घेऊन जगाच्या चमत्कारांचे अन्वेषण करा.

  Easy General Knowledge Questions and Answers

  भारतातील कोणते राज्य कॉफीचे सर्वात जास्त उत्पादक आहे?
   
  उत्तर : कर्नाटक
   
  भारताचे चलन काय आहे?
   
  उत्तर: भारतीय रुपया (INR)
   
  कोणते भारतीय शहर रेशमी साड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : वाराणसी
   
  भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण होत्या?
   
  उत्तर : इंदिरा गांधी
   
  भारतातील कोणते राज्य बॅकवॉटरसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : केरळ
   
  भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता?
   
  उत्तर: भारतीय मोर
   
  “भारतीय राज्यघटनेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: डॉ. बी.आर. आंबेडकर
   
  भारतातील कोणते राज्य क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आहे?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा कोणती आहे?
   
  उत्तर : मराठी
   
  “वंदे मातरम” हे प्रसिद्ध गाणे कोणी रचले?
   
  उत्तर: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय
   
  भारताचे कोणते राज्य “भारताचे स्पाइस गार्डन” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : केरळ
   
  भारतातील सर्वात उंच पर्वत शिखर कोणते आहे?
   
  उत्तर: कांचनजंगा
   
  कोणते भारतीय शहर त्याच्या IT उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे आणि “भारताची सिलिकॉन व्हॅली” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: बेंगळुरू
   
  ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त जंगल आहे?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारतातील सर्वात लांब नदीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: गंगा
   
  नोबेल पारितोषिक जिंकणारे पहिले भारतीय कोण होते?
   
  उत्तर : रवींद्रनाथ टागोर
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “उगवत्या सूर्याची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : अरुणाचल प्रदेश
   
  भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO)
   
  “भारताचा मिसाईल मॅन” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
   
  भारतातील कोणते राज्य चहाच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : आसाम
   
  भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता?
   
  उत्तर: बंगाल टायगर
   
  मिस वर्ल्ड बनणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: रीता फारिया
   
  प्रसिद्ध म्हैसूर पॅलेस कोणत्या भारतीय शहरात आहे?
   
  उत्तर: म्हैसूर (म्हैसूर)
   
  शांततेच्या काळात शौर्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : भारतरत्न
   
  भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळवणारे पहिले भारतीय कोण होते?
   
  उत्तर: सी.व्ही. रमण
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “देवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : उत्तराखंड
   
  भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः लोकसभा
   
  “भारताचा लोहपुरुष” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : सरदार वल्लभभाई पटेल
   
  भारतातील कोणते राज्य “हिऱ्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे?
   
  उत्तर: फील्ड हॉकी
   
  ऑलिम्पिक रौप्य पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: पी.व्ही. सिंधू
   
  अजिंठा आणि एलोरा लेण्यांसाठी कोणते भारतीय शहर प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : औरंगाबाद
   
  1984 मध्ये हत्या झालेल्या भारतीय पंतप्रधानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : इंदिरा गांधी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “देवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: हिमाचल प्रदेश
   
  भारताचे चलन काय आहे?
   
  उत्तर: भारतीय रुपया (INR)
   
  एव्हरेस्ट शिखर सर करणारा पहिला भारतीय कोण होता?
   
  उत्तर: तेनझिंग नोर्गे
   
  भारतातील कोणते राज्य “पाच नद्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : पंजाब
   
  भारतातील राष्ट्रीय जलचर प्राण्याचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: नदी डॉल्फिन
   
  भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते?
   
  उत्तर : डॉ राजेंद्र प्रसाद
   
  कोणते भारतीय शहर “पिंक सिटी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : जयपूर
   
  भारताच्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारताचा कोकिळा” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : सरोजिनी नायडू
   
  भारतातील कोणते राज्य “संत्र्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : नागालँड
   
  भारताच्या तामिळनाडू राज्याची राजधानी कोणती आहे?
   
  उत्तर : चेन्नई
   
  “सारे जहाँ से अच्छा” हे भारतीय राष्ट्रीय गीत कोणी रचले?
   
  उत्तरः मुहम्मद इक्बाल
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “उत्सवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : पश्चिम बंगाल
   
  भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : भारतरत्न
   
  ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  भारतातील कोणते राज्य “ब्लॅक डायमंडची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: झारखंड
   
  भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: राज्यसभा
   
  “भारतीय नौदलाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : छत्रपती शिवाजी महाराज
   
  कोणते भारतीय शहर नवाबी संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : लखनौ
   
  भारताच्या पहिल्या अणुचाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः हसतमुख बुद्ध
   
  “भारताचा कोलाहल” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : लता मंगेशकर
   
  कोणते भारतीय राज्य “मंदिरांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: तामिळनाडू
   
  भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानाचे नाव काय आहे? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू
   
  “ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : दादाभाई नौरोजी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “देवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : उत्तराखंड
   
  भारताचा राष्ट्रीय वृक्ष कोणता आहे?
   
  उत्तर: बरगदी
   
  संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: विजया लक्ष्मी पंडित
   
  कोणते भारतीय शहर “स्वप्नांचे शहर” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मुंबई
   
  हरित क्रांतीची सुरुवात करणाऱ्या भारतीय पंतप्रधानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : लाल बहादूर शास्त्री
   
  ऑलिम्पिक कांस्य पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “व्हाइट ऑर्किडची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: त्रिपुरा
   
  भारतातील युद्धकाळातील शौर्यासाठी सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: परमवीर चक्र
   
  बुकर पारितोषिक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : अरुंधती रॉय
   
  कोणते भारतीय शहर चारमिनार स्मारकासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : हैदराबाद
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारताची मिसाईल वुमन” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तरः टेसी थॉमस
   
  भारतातील कोणते राज्य “पाच नद्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : पंजाब
   
  भारताच्या पहिल्या उपग्रह संप्रेषण प्रयोगाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: सफरचंद
   
  ग्रॅमी पुरस्कार जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: रविशंकर यांची मुलगी, अनुष्का शंकर
   
  कोणते भारतीय शहर “आनंदाचे शहर” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: कोलकाता
   
  भारतातील पहिल्या मानवरहित चांद्रयानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: चांद्रयान-1
   
  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तरः ॲनी बेझंट
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “थंडर ड्रॅगनची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: भूतान
   
  भारतातील साहित्यातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : ज्ञानपीठ पुरस्कार
   
  एव्हरेस्ट शिखर सर करणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: बचेंद्री पाल
   
  भारतातील कोणते राज्य “हत्तींची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : केरळ
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुचाचणी उपकरणाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः हसतमुख बुद्ध
   
  “आशियाचा प्रकाश” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: गौतम बुद्ध
   
  कोणते भारतीय शहर प्राचीन सूर्य मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : कोणार्क
   
  अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या पहिल्या भारतीयाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः अमर्त्य सेन
   
  बॅडमिंटनमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : सायना नेहवाल
   
  कोणते भारतीय राज्य “लाल नद्या आणि निळ्या टेकड्यांचा देश” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : आसाम
   
  कलेतील योगदानासाठी भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पद्मविभूषण
   
  “भारतीय चित्रपटाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : दादासाहेब फाळके
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक पुष्कर उंट मेळ्यासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुष्कर
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू नौकेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS विक्रांत
   
  कुस्तीमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : साक्षी मलिक
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : छत्तीसगड
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी जेट लढाऊ विमानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः एचएएल तेजस
   
  “ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : दादाभाई नौरोजी
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा

  Read Also

  GK Questions

  191 Easy General Knowledge Questions and Answers

  191 Easy General Knowledge Questions and Answers

  191 Easy General Knowledge Questions and Answers in Marathi

  भारतातील कोणते राज्य कॉफीचे सर्वात जास्त उत्पादक आहे?
   
  उत्तर : कर्नाटक
   
  भारताचे चलन काय आहे?
   
  उत्तर: भारतीय रुपया (INR)
   
  कोणते भारतीय शहर रेशमी साड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : वाराणसी
   
  भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण होत्या?
   
  उत्तर : इंदिरा गांधी
   
  भारतातील कोणते राज्य बॅकवॉटरसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : केरळ
   
  भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता?
   
  उत्तर: भारतीय मोर
   
  भारतीय राज्यघटनेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: डॉ. बी.आर. आंबेडकर
   
  भारतातील कोणते राज्य क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आहे?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा कोणती आहे?
   
  उत्तर : मराठी
   
  “वंदे मातरम” हे प्रसिद्ध गाणे कोणी रचले?
   
  उत्तर: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय
   
  भारताचे कोणते राज्य “भारताचे स्पाइस गार्डन” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : केरळ
   
  भारतातील सर्वात उंच पर्वत शिखर कोणते आहे?
   
  उत्तर: कांचनजंगा
   
  कोणते भारतीय शहर त्याच्या IT उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे आणि “भारताची सिलिकॉन व्हॅली” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: बेंगळुरू
   
  ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त जंगल आहे?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारतातील सर्वात लांब नदीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: गंगा
   
  नोबेल पारितोषिक जिंकणारे पहिले भारतीय कोण होते?
   
  उत्तर : रवींद्रनाथ टागोर
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “उगवत्या सूर्याची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : अरुणाचल प्रदेश
   
  भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO)
   
  “भारताचा मिसाईल मॅन” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
   
  भारतातील कोणते राज्य चहाच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : आसाम
   
  भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता?
   
  उत्तर: बंगाल टायगर
   
  मिस वर्ल्ड बनणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: रीता फारिया
   
  प्रसिद्ध म्हैसूर पॅलेस कोणत्या भारतीय शहरात आहे?
   
  उत्तर: म्हैसूर (म्हैसूर)
   
  शांततेच्या काळात शौर्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : भारतरत्न
   
  भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळवणारे पहिले भारतीय कोण होते?
   
  उत्तर: सी.व्ही. रमण
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “देवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : उत्तराखंड
   
  भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः लोकसभा
   
  “भारताचा लोहपुरुष” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : सरदार वल्लभभाई पटेल
   
  भारतातील कोणते राज्य “हिऱ्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे?
   
  उत्तर: फील्ड हॉकी
   
  ऑलिम्पिक रौप्य पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: पी.व्ही. सिंधू
   
  अजिंठा आणि एलोरा लेण्यांसाठी कोणते भारतीय शहर प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : औरंगाबाद
   
  1984 मध्ये हत्या झालेल्या भारतीय पंतप्रधानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : इंदिरा गांधी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “देवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: हिमाचल प्रदेश
   
  भारताचे चलन काय आहे?
   
  उत्तर: भारतीय रुपया (INR)
   
  एव्हरेस्ट शिखर सर करणारा पहिला भारतीय कोण होता?
   
  उत्तर: तेनझिंग नोर्गे
   
  भारतातील कोणते राज्य “पाच नद्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : पंजाब
   
  भारतातील राष्ट्रीय जलचर प्राण्याचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: नदी डॉल्फिन
   
  भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते?
   
  उत्तर : डॉ राजेंद्र प्रसाद
   
  कोणते भारतीय शहर “पिंक सिटी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : जयपूर
   
  भारताच्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारताचा कोकिळा” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : सरोजिनी नायडू
   
  भारतातील कोणते राज्य “संत्र्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : नागालँड
   
  भारताच्या तामिळनाडू राज्याची राजधानी कोणती आहे?
   
  उत्तर : चेन्नई
   
  “सारे जहाँ से अच्छा” हे भारतीय राष्ट्रीय गीत कोणी रचले?
   
  उत्तरः मुहम्मद इक्बाल
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “उत्सवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : पश्चिम बंगाल
   
  भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : भारतरत्न
   
  ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  भारतातील कोणते राज्य “ब्लॅक डायमंडची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: झारखंड
   
  भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: राज्यसभा
   
  “भारतीय नौदलाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : छत्रपती शिवाजी महाराज
   
  कोणते भारतीय शहर नवाबी संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : लखनौ
   
  भारताच्या पहिल्या अणुचाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः हसतमुख बुद्ध
   
  “भारताचा कोलाहल” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : लता मंगेशकर
   
  कोणते भारतीय राज्य “मंदिरांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: तामिळनाडू
   
  भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानाचे नाव काय आहे? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू
   
  “ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : दादाभाई नौरोजी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “देवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : उत्तराखंड
   
  भारताचा राष्ट्रीय वृक्ष कोणता आहे?
   
  उत्तर: बरगदी
   
  संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: विजया लक्ष्मी पंडित
   
  कोणते भारतीय शहर “स्वप्नांचे शहर” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मुंबई
   
  हरित क्रांतीची सुरुवात करणाऱ्या भारतीय पंतप्रधानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : लाल बहादूर शास्त्री
   
  ऑलिम्पिक कांस्य पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “व्हाइट ऑर्किडची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: त्रिपुरा
   
  भारतातील युद्धकाळातील शौर्यासाठी सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: परमवीर चक्र
   
  बुकर पारितोषिक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : अरुंधती रॉय
   
  कोणते भारतीय शहर चारमिनार स्मारकासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : हैदराबाद
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारताची मिसाईल वुमन” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तरः टेसी थॉमस
   
  भारतातील कोणते राज्य “पाच नद्यांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : पंजाब
   
  भारताच्या पहिल्या उपग्रह संप्रेषण प्रयोगाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: सफरचंद
   
  ग्रॅमी पुरस्कार जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: रविशंकर यांची मुलगी, अनुष्का शंकर
   
  कोणते भारतीय शहर “आनंदाचे शहर” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: कोलकाता
   
  भारतातील पहिल्या मानवरहित चांद्रयानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: चांद्रयान-1
   
  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तरः ॲनी बेझंट
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “थंडर ड्रॅगनची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर: भूतान
   
  भारतातील साहित्यातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर : ज्ञानपीठ पुरस्कार
   
  एव्हरेस्ट शिखर सर करणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: बचेंद्री पाल
   
  भारतातील कोणते राज्य “हत्तींची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : केरळ
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुचाचणी उपकरणाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः हसतमुख बुद्ध
   
  “आशियाचा प्रकाश” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: गौतम बुद्ध
   
  कोणते भारतीय शहर प्राचीन सूर्य मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : कोणार्क
   
  अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या पहिल्या भारतीयाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः अमर्त्य सेन
   
  बॅडमिंटनमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : सायना नेहवाल
   
  कोणते भारतीय राज्य “लाल नद्या आणि निळ्या टेकड्यांचा देश” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : आसाम
   
  कलेतील योगदानासाठी भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पद्मविभूषण
   
  “भारतीय चित्रपटाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : दादासाहेब फाळके
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक पुष्कर उंट मेळ्यासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुष्कर
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू नौकेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS विक्रांत
   
  कुस्तीमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : साक्षी मलिक
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : छत्तीसगड
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी जेट लढाऊ विमानाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तरः एचएएल तेजस
   
  “ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर : दादाभाई नौरोजी
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा
   
  मंगळावर भारताच्या पहिल्या आंतरग्रह मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  बॉक्सिंगमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर: मेरी कोम
   
  भारतातील कोणते राज्य “लँड ऑफ वॉरियर्स” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : राजस्थान
   
  भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित अणुबॉम्ब चाचणीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: पोखरण-I
   
  “भारतीय पुरातत्वशास्त्राचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम
   
  कोणते भारतीय शहर वार्षिक रथयात्रा उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर : पुरी
   
  भारताच्या पहिल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  जिम्नॅस्टिकमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?
   
  उत्तर : दिपा कर्माकर
   
  भारतातील कोणते राज्य “जंगलांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : मध्य प्रदेश
   
  भारताच्या कक्षेत सोडलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: आर्यभट्ट
   
  “भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: विक्रम साराभाई
   
  कोणते भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: मदुराई
   
  भारताच्या पहिल्या यशस्वी मंगळ मोहिमेचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगळयान)
   
  नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण?
   
  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी
   
  कोणत्या भारतीय राज्याला “गोल्डन पॅगोडाची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?
   
  उत्तर : बिहार
   
  भारतातील पहिल्या स्वदेशी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचे नाव काय आहे?
   
  उत्तर: INS अरिहंत
   
  “भारतीय रेल्वेचे जनक” म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
   
  उत्तर: लॉर्ड डलहौसी
   
  ताजमहालसह कोणते भारतीय शहर मुघल वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे?
   
  उत्तर: आग्रा

  Read More

  50 Maths Quiz Questions and Answers

  50 Maths Quiz Questions and Answers Marathi – गणित प्रश्नमंजुषा प्रश्न आणि उत्तरे: गणितीय प्रश्नांची वैविध्यपूर्ण श्रेणी वैशिष्ट्यीकृत करते, मूलभूत अंकगणितापासून ते मनाला झुकणारे बीजगणितीय कोडे, गणित मास्टरमाइंड क्विझ सर्व कौशल्य स्तरांना पूर्ण करते. तुमचे मानसिक अंकगणित धारदार करा, तुमचे समस्या सोडवणारे स्नायू वाकवा आणि गणिताच्या आकर्षक क्षेत्रातून एक रोमांचकारी प्रवास सुरू करा.

  50 Maths Quiz Questions and Answers

  \( 5 + 7 \) चा परिणाम काय आहे?

  उत्तर: \( 5 + 7 = 12 \).

  प्रश्न: गणना करा \( 8 \ वेळा 4 \).

  उत्तर: \( ८ \ वेळा ४ = ३२ \).

  प्रश्न: \( 20 \div 5 \) चे मूल्य शोधा.

  उत्तर:  \( 20 \div 5 = 4 \).

  प्रश्न: समीकरणातील \( x \) साठी सोडवा \( 2x + 3 = 11 \).

  उत्तर:  \( 2x + 3 = 11 \)

  \( 2x = 11 – 3 \)

  \( २x = ८ \)

  \( x = \frac{8}{2} = 4 \).

  प्रश्न: 6 चा वर्ग किती आहे?

  उत्तर:  \( ६^२ = ६ \ गुणिले ६ = ३६ \).

  प्रश्न: लांबी 8 एकके आणि रुंदी 5 एकक असलेल्या आयताचे क्षेत्रफळ काढा.

  उत्तर:  \( \text{Area} = \text{Length} \times \text{Width} = 8 \times 5 = 40 \) वर्ग एकक.

  प्रश्न: जर \( x = 3 \) आणि \( y = 7 \), \( x + y \) ची किंमत किती आहे?

  उत्तर:  \( x + y = 3 + 7 = 10 \).

  प्रश्न: \( 3^4 \) म्हणजे काय?

  उत्तर: \( 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81 \).

  प्रश्न: जर त्रिकोणाच्या लांबी 3, 4 आणि 5 एककांच्या बाजू असतील तर तो काटकोन त्रिकोण आहे का?

  उत्तर: होय, कारण \( 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2 \), पायथागोरियन प्रमेयाचे समाधान करते.

  प्रश्न: प्रत्येक बाजू 9 एकके मोजणाऱ्या चौरसाची परिमिती किती आहे?

  उत्तर: परिमिती = ४ * बाजूची लांबी = \( ४ \ गुणिले ९ = ३६ \) एकके.

  हे अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि घातांक समाविष्ट करणारे मूलभूत गणिताचे प्रश्न आहेत

  प्रश्न: जर एका बॉक्समध्ये 24 चॉकलेट्स असतील आणि तुम्ही 6 बाहेर काढले तर बॉक्समध्ये किती चॉकलेट उरतील?

  उत्तर: \(24 – 6 = 18\) चॉकलेट बॉक्समध्ये शिल्लक आहेत.

  प्रश्न: \(15 – 8\) चा परिणाम काय आहे?

  उत्तर:  \(१५ – ८ = ७\).

  प्रश्न: गणना करा \(7 \ वेळा 3 + 5\).

  उत्तर:  \(7 \ वेळा 3 + 5 = 21 + 5 = 26\).

  प्रश्न: जर \(x = 4\) आणि \(y = 2\), तर \(2x – y\) चे मूल्य शोधा.

  उत्तर:  \(2x – y = 2(4) – 2 = 8 – 2 = 6\).

  प्रश्न: \(10 \div 2\) म्हणजे काय?

  उत्तर: \(10 \div 2 = 5\).

  प्रश्न: त्रिज्या 6 युनिट्स असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढा (\(\pi = 3.14\) वापरा).

  उत्तर:  \(क्षेत्र = \pi \times \text{त्रिज्या}^2 = 3.14 \times 6^2 = 3.14 \times 36 \अंदाजे 113.04\) वर्ग एकक.

  प्रश्न: जर आयताची लांबी 12 एकके आणि रुंदी 8 एकके असेल, तर त्याची परिमिती किती आहे?

  उत्तर: परिमिती = \(2 \times (\text{length} + \text{width}) = 2 \times (12 + 8) = 2 \times 20 = 40\) एकके.

  प्रश्न: \(2^5\) म्हणजे काय?

  उत्तर: \(2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32\).

  प्रश्न: जर \(x = 6\) आणि \(y = 9\), \(x^2 + y^2\) चे मूल्य शोधा.

  उत्तर: \(x^2 + y^2 = 6^2 + 9^2 = 36 + 81 = 117\).

  प्रश्न: समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(3x + 7 = 16\).

  उत्तर:  \(3x + 7 = 16\)

  \(३x = १६ – ७\)

  \(३x = ९\)

  \(x = \frac{9}{3} = 3\).

  या प्रश्नांमध्ये अंकगणितीय क्रिया, बीजगणितीय समीकरणे, भूमिती आणि घातांक यासारख्या विविध गणिती संकल्पना समाविष्ट आहेत.

  प्रश्न: जर एखादी कार 3 तासांसाठी 60 मैल प्रति तास वेगाने प्रवास करते, तर ती किती अंतरावर जाते?

  उत्तर: अंतर = गती × वेळ = \(60 \, \text{mph} \times 3 \, \text{hours} = 180 \, \text{miles}\).

  प्रश्न: 49 चे वर्गमूळ किती आहे?

  उत्तर: \(\sqrt{49} = 7\).

  प्रश्न: जर पिझ्झा 8 समान स्लाइसमध्ये विभागला गेला असेल आणि तुम्ही 3 स्लाइस खाल्ले तर तुम्ही पिझ्झाचा कोणता अंश खाल्ले आहे?

  उत्तर:  Fraction eaten = \(\frac{3}{8}\).

  प्रश्न: समीकरणातील \(y\) साठी सोडवा \(2y – 5 = 11\).

  उत्तर: \(2y – 5 = 11\)

  \(2y = 11 + 5\)

  \(2y = 16\)

  \(y = \frac{16}{2} = 8\).

  प्रश्न: \(4 \वेळा (6 + 2)\) म्हणजे काय?

  उत्तर:  \(4 \ वेळा (6 + 2) = 4 \ वेळा 8 = 32\).

  प्रश्न: जर \(x = 10\) आणि \(y = 3\), \(x – y\) काय आहे?

  उत्तर:  \(x – y = 10 – 3 = 7\).

  प्रश्न: 5, 7 आणि 9 एकक लांबी असलेल्या त्रिकोणाच्या परिमितीची गणना करा.

  उत्तर: परिमिती = \(5 + 7 + 9 = 21\) एकके.

  प्रश्न: \(3^3\) म्हणजे काय?

  उत्तर: \(3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27\).

  प्रश्न: जर आयताची लांबी 15 एकक आणि रुंदी 6 युनिट असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?

  उत्तर:  क्षेत्रफळ = लांबी × रुंदी = \(15 \ वेळा 6 = 90\) चौरस एकक.

  प्रश्न: समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(2x^2 – 8 = 0\).

  उत्तर:  \(2x^2 – 8 = 0\)

  \(2x^2 = 8\)

  \(x^2 = \frac{8}{2}\)

  \(x^2 = 4\)

  \(x = \pm \sqrt{4} = \pm 2\).

  हे प्रश्न अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि इतर मूलभूत गणित संकल्पनांचे मिश्रण प्रदान करतात.

  1. पहिल्या 10 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती आहे?

   उत्तर:  पहिल्या \(n\) नैसर्गिक संख्यांची बेरीज \(S = \frac{n(n + 1)}{2}\), जेथे \(n = 10\) सूत्र वापरून काढली जाऊ शकते. तर, \(S = \frac{10(10 + 1)}{2} = \frac{10 \times 11}{2} = 55\).

   जर एखाद्या रेसिपीमध्ये 12 कुकीज बनवण्यासाठी 2 कप मैदा आवश्यक असेल, तर 36 कुकीज बनवण्यासाठी किती कप मैदा लागेल?

   उत्तर:  प्रमाण वापरा: \(\frac{2}{12} = \frac{x}{36}\). \(x\), \(x = \frac{2 \times 36}{12} = 6\) कप पिठासाठी सोडवणे.

   एक दुकान रु.25 ला शर्ट विकतो, जे मूळ किमतीवर 20% सूट आहे. शर्टची मूळ किंमत किती होती?

   उत्तर:  \(x\) ही मूळ किंमत असू द्या. \(x – 0.20x = 25\). \(x\), \(0.80x = 25\), \(x = \frac{25}{0.80} = 31.25\) साठी सोडवणे. तर, मूळ किंमत रु.31.25 होती.

   जर त्रिकोणाचा पाया 10 एकक आणि उंची 8 एकक असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?

   उत्तर:  क्षेत्रफळ = \(\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40\) वर्ग एकक.

   \(०.५ \ वेळा ०.३\) म्हणजे काय?

   उत्तर:  \(०.५ \ वेळा ०.३ = ०.१५\).

   सरलीकृत करा: \(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}\).

   उत्तर:  \(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \frac{ 1}{2}\).

   जर \(a = 4\) आणि \(b = 7\), \(ab + 3\) चे मूल्य शोधा.

   उत्तर:  \(ab + 3 = (4 \times 7) + 3 = 28 + 3 = 31\).

   गणना करा \(12 \div (3 \times 2)\).

   उत्तर:  \(12 \div (3 \times 2) = 12 \div 6 = 2\).

   प्रत्येक बाजू 12 इंच असलेल्या चौरसाची परिमिती किती आहे?

   उत्तर: परिमिती = 4 * बाजूची लांबी = \(4 \ वेळा 12 = 48\) इंच.

   समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(5x – 3 = 22\).

   उत्तर:  \(5x – 3 = 22\)

   \(५x = २२ + ३\)

   \(५x = २५\)

   \(x = \frac{25}{5} = 5\).

   या प्रश्नांमध्ये प्रमाण, टक्केवारी, भूमिती आणि बीजगणितीय समीकरणांसह अनेक गणितीय संकल्पनांचा समावेश आहे.

   जर एखादी कार ताशी 50 मैल वेगाने प्रवास करत असेल तर ती 4 तासात किती अंतर पार करेल?

   उत्तर: अंतर = वेग × वेळ = \(50 \, \text{mph} \times 4 \, \text{hours} = 200 \, \text{miles}\).

   \(9 \ वेळा 9\) चे गुणाकार काय आहे?

   उत्तर: \(९ \ वेळा ९ = ८१\).

   जर आयताची लांबी 18 एकके आणि रुंदी 5 एकके असेल, तर त्याची परिमिती किती आहे?

   उत्तर: परिमिती = \(2 \times (\text{length} + \text{width}) = 2 \times (18 + 5) = 2 \times 23 = 46\) एकके.

   समीकरणात \(y\) साठी सोडवा \(4y + 7 = 31\).

   उत्तर: \(4y + 7 = 31\)

   \(4y = 31 – 7\)

   \(4y = 24\)

   \(y = \frac{24}{4} = 6\).

   \(7^2\) म्हणजे काय?

   उत्तर: \(7^2 = 7 \ वेळा 7 = 49\).

   जर \(x = 12\) आणि \(y = 4\), \(x \div y\) काय आहे?

   उत्तर: \(x \div y = 12 \div 4 = 3\).

   बेस 10 युनिट्स आणि उंची 6 युनिट्स असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा.

   उत्तर:  क्षेत्र = \(\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30\) वर्ग एकक.

   \(०.३ + ०.६\) म्हणजे काय?

   उत्तर: \(०.३ + ०.६ = ०.९\).

   जर \(a = 3\) आणि \(b = 5\), \(2a + 3b\) चे मूल्य शोधा.

   उत्तर: \(2a + 3b = 2(3) + 3(5) = 6 + 15 = 21\).

   सरलीकृत करा: \(3 \times (4 + 2) – 5\).

   उत्तर:  \(3 \ वेळा (4 + 2) – 5 = 3 \ वेळा 6 – 5 = 18 – 5 = 13\).

   या प्रश्नांमध्ये अंकगणित, बीजगणित, भूमिती यासह गणितीय क्रियांचा समावेश होतो.

  100 easy General Knowledge questions and Answers

  “‘100 Easy General Knowledge Questions and Answers‘ तुमचे मन विस्तारण्यास मदत करू शकते. हा विस्तृत संग्रह विज्ञान, पॉप संस्कृती, भूगोल आणि इतिहास यासह विषयांच्या विस्तृत श्रेणीला संबोधित करतो.

  स्वतःला आणि इतर लोकांना विचार करायला लावणारे प्रश्न विचारा, जसे की “मोना लिसा कोणी रंगवली?” आणि “ऑस्ट्रेलियाची राजधानी काय आहे?” कौटुंबिक मेळावे, क्षुल्लक संध्याकाळ किंवा सर्वसाधारणपणे तुमचे ज्ञान वाढवण्यासाठी आदर्श. या मनोरंजक साइटचा वापर मनोरंजक मॉर्सल्स आणि मनोरंजक तथ्ये जाणून घेण्यासाठी करा.”

  100 easy General Knowledge questions and Answers

   

  फ्रान्सची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: पॅरिस

  कोणता ग्रह लाल ग्रह म्हणून ओळखला जातो?

  उत्तर: मंगळ

  “टू किल अ मॉकिंगबर्ड” कोणी लिहिले?

  उत्तरः हार्पर ली

  जगातील सर्वात उंच सस्तन प्राणी कोणता आहे?

  उत्तर: जिराफ

  पाण्याचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: H2O

  जगातील सर्वात मोठा महासागर कोणता आहे?

  उत्तर: प्रशांत महासागर

  मोनालिसा कोणी रंगवली?

  उत्तर: लिओनार्डो दा विंची

  कॅनडाची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: ओटावा

  ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: कॅनबेरा

  जपानची देवाणघेवाण काय आहे?

  उत्तर: जपानी येन

  ताजमहालसाठी कोणता देश प्रसिद्ध आहे?

  उत्तर: भारत

  सोन्याचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Au

  हॅरी पॉटर मालिकेचे लेखक कोण आहेत?

  उत्तर: जे.के. रोलिंग

  पृथ्वीवरील सर्वात कठीण नैसर्गिक पदार्थ कोणता आहे?

  उत्तरः हिरा

  सर्वात मोठा खंड कोणता आहे?

  उत्तर: आशिया

  चंद्रावर पाऊल ठेवणारी पहिली व्यक्ती कोण होती?

  उत्तर: नील आर्मस्ट्राँग

  इटलीची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: रोम

  guacamole मध्ये प्राथमिक घटक काय आहे?

  उत्तरः एवोकॅडो

  ऑक्सिजनचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: O2

  “रोमियो आणि ज्युलिएट” कोणी लिहिले? उत्तर: विल्यम शेक्सपियर

  21. मानवी शरीरातील सर्वात मोठा अवयव कोणता आहे?

  उत्तर: त्वचा

  जगातील सर्वात लहान देश कोणता आहे?

  उत्तर: व्हॅटिकन सिटी

  अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष कोण आहेत?

  उत्तर: (सध्याच्या घडामोडींवर अवलंबून आहे, कृपया त्यानुसार अपडेट करा)

  स्पेनची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: माद्रिद

  प्रकाशसंश्लेषणादरम्यान वनस्पती कोणता वायू शोषून घेतात?

  उत्तर: कार्बन डायऑक्साइड

  सोडियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: ना

  युनायटेड किंगडमचे चलन काय आहे?

  उत्तर: पाउंड स्टर्लिंग

  सिस्टिन चॅपलची छत कोणी रंगवली?

  उत्तर: मायकेलएंजेलो

  ब्राझीलचे प्रमुख काय आहे?

  उत्तर: ब्राझिलिया

  जगातील सर्वात मोठा भूमी प्राणी कोणता आहे?

  उत्तर: आफ्रिकन हत्ती

  चांदीचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Ag

  संगणकाचे जनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते?

  उत्तर: चार्ल्स बॅबेज

  रशियाची राजधानी काय आहे?

  उत्तरः मॉस्को

  लोहाचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: फे

  “द ग्रेट गॅट्सबी” कोणी लिहिले?

  उत्तर: एफ. स्कॉट फिट्झगेराल्ड

  चीनचे चलन काय आहे?

  उत्तर: चीनी युआन (रॅन्मिन्बी)

  जगातील सर्वात मोठे वाळवंट कोणते आहे?

  उत्तर : सहारा वाळवंट

  कार्बनचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: सी

  तारांकित रात्र कोणी सजवली?

  उत्तर: व्हिन्सेंट व्हॅन गॉग

  दक्षिण आफ्रिकेची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: प्रिटोरिया (प्रशासकीय), केप टाउन (विधानसभा), ब्लोमफॉन्टेन (न्यायिक)

  शिशाचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Pb

  “द कॅचर इन द राई” चे लेखक कोण आहेत?

  उत्तरः जेडी सॅलिंगर

  भारताचे चलन काय आहे?

  उत्तर: भारतीय रुपया

  हेलियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: तो

  “ओडिसी” कोणी लिहिले?

  उत्तरः होमर

  चीनची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: बीजिंग

  पोटॅशियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: के

  “द नटक्रॅकर” साठी संगीत कोणी तयार केले?

  उत्तरः प्योटर इलिच त्चैकोव्स्की

  ब्राझीलची देवाणघेवाण काय आहे?

  उत्तर: ब्राझिलियन रिअल

  नायट्रोजनचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: एन

  समुद्राचा ग्रीक देव कोण आहे?

  उत्तर: पोसायडॉन

  अर्जेंटिनाची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: ब्यूनस आयर्स

  कॅल्शियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Ca

  “द कँटरबरी टेल्स” कोणी लिहिले?

  उत्तरः जेफ्री चौसर

  जर्मनीचे चलन काय आहे?

  उत्तरः युरो

  तांब्याचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Cu

  “द लास्ट सपर” कोणी पेंट केले?

  उत्तर: लिओनार्डो दा विंची

  इजिप्तची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: कैरो

  निऑनचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: ने

  रामायण कोणी रचले?

  उत्तर : वाल्मिकी

  फ्रान्सचे चलन काय आहे?

  उत्तरः युरो

  पोटॅशियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: के

  नोबेल पारितोषिक जिंकणारी पहिली महिला कोण होती?

  उत्तर: मेरी क्युरी

  जपानची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: टोकियो

  युरेनियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तरः यू (U)

  “गर्व आणि पूर्वग्रह” कोणी लिहिले?

  उत्तरः जेन ऑस्टेन

  रशियाचे चलन काय आहे?

  उत्तरः रशियन रूबल

  सिलिकॉनचे सेंद्रिय चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Si

  “मूनलाईट सोनाटा” कोणी रचला?

  उत्तरः लुडविग व्हॅन बीथोव्हेन

  जर्मनीची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: बर्लिन

  पाराचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Hg

  दोन नोबेल पारितोषिक जिंकणारी पहिली व्यक्ती कोण होती?

  उत्तर: मेरी क्युरी

  इटलीचे चलन काय आहे?

  उत्तरः युरो

  कथील साठी रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Sn

  “1984” कोणी लिहिले?

  उत्तरः जॉर्ज ऑर्वेल

  दक्षिण कोरियाची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: सोल

  झिंकचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Zn

  महाभारताची रचना कोणी केली?

  उत्तर : व्यास

  ऑस्ट्रेलियाचे चलन काय आहे?

  उत्तर: ऑस्ट्रेलियन डॉलर

  प्लॅटिनमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर : पं

  वंदे मातरम कोणी लिहिले?

  उत्तर:  बंकिमचंद्र चटर्जी

  भारताची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर : नवी दिल्ली

  टंगस्टनचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: डब्ल्यू

  “फोर सीझन” कोणी रचले?

  उत्तर: अँटोनियो विवाल्डी

  दक्षिण आफ्रिकेचे चलन काय आहे?

  उत्तरः दक्षिण आफ्रिकन रँड

  मॅग्नेशियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Mg

  ज्ञानेश्वरी कोणी लिहिली?

  उत्तर : ज्ञानेश्वर

  मेक्सिकोची राजधानी काय आहे?उत्तर: मेक्सिको सिटी
  चांदीचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Ag

  “द क्रिएशन ऑफ ॲडम” कोणी चित्रित केले?

  उत्तर: मायकेलएंजेलो

  कॅनडाचे चलन काय आहे?

  उत्तर: कॅनेडियन डॉलर

  ॲल्युमिनियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तरः अल

  “मोबी डिक” कोणी लिहिले?

  उत्तर: हर्मन मेलविले

  ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कोणती आहे?

  उत्तर: कॅनबेरा

  सोडियमचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: ना

  “द मॅरेज ऑफ फिगारो” कोणी रचला?

  उत्तर: वुल्फगँग ॲमेडियस मोझार्ट

  जपानचे प्रधान काय आहे?

  उत्तर: जपानी येन

  सोन्याचे रासायनिक चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: Au

  “द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे” कोणी लिहिले?

  उत्तरः ऑस्कर वाइल्ड

  UAE ची 7 अमिराती कोणती आहेत?

  उत्तरः अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैराह, रस अल खैमाह, शारजाह आणि उम्म अल क्वाइन.

  Read More

  General Knowledge Questions and Answers

  General Knowledge Questions and Answers

  General Knowledge Questions and Answers: सामान्य ज्ञान प्रश्न आणि उत्तरे” मानवी आकलनाच्या अनेक पैलूंचा शोध घेतात आणि मुख्य कल्पनांच्या संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करतात. गुरुत्वाकर्षणाच्या कार्यापासून ते डीएनएच्या जटिलतेपर्यंतच्या विषयांसह, वाचक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्लोबल वॉर्मिंग, प्रकाशसंश्लेषण आणि कल्पनेबद्दल जाणून घेतील. उत्क्रांती या लेखाचा उद्देश तुमची आवड निर्माण करणे आणि आम्ही ज्या जगामध्ये राहतो ते समजून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही महत्त्वाच्या संकल्पनांची तुम्हाला मूलभूत माहिती प्रदान करणे हा आहे. तुम्ही शिकणारे, उत्साही किंवा नैसर्गिकरित्या जिज्ञासू असाल, प्रश्न आणि उत्तरांची ही यादी तुम्हाला ज्ञानाच्या दृष्टीने तुमचे क्षितिज विस्तृत करण्यात मदत करेल.

  1. भारताचे प्रमुख कोणते?

  उत्तर : नवी दिल्ली.

  1. क्षेत्रफळानुसार भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते आहे?

  उत्तर : राजस्थान.

  1. भारतात कोणती नदी “गंगा” म्हणून ओळखली जाते?

  गंगा नदी.

  1. भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते?

  उत्तर: जवाहरलाल नेहरू.

  1. भारताचे राष्ट्रीय चलन कोणते आहे?

  उत्तर: भारतीय रुपया (INR).

  1. भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह काय आहे?

  उत्तर: अशोकाची सिंहाची राजधानी.

  1. भारतातील सर्वात उंच पर्वत शिखर कोणते आहे?

  उत्तर: कांचनजंगा.

  1. भारतातील सर्वात मोठे वाळवंट कोणते आहे?

  उत्तर : थारचे वाळवंट.

  1. भारतीय राष्ट्रगीत कोणी लिहिले?

  उत्तर : रवींद्रनाथ टागोर.

  1. कोणते भारतीय राज्य “पाच जलमार्गांचे स्थलीय” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर : पंजाब.

  1. भारतात स्वातंत्र्य दिन कधी साजरा केला जातो?

  उत्तरः १५ ऑगस्ट.

  1. भारताच्या अंतराळ संशोधन संस्थेचे नाव काय आहे?

  उत्तर: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO).

  1. “भारतीय स्थापनेचा पूर्ववर्ती” म्हणून कोणाची ओळख आहे?

  उत्तर: डॉ. बी.आर. आंबेडकर.

  1. भारताच्या राष्ट्रीय प्राण्याचे नाव काय आहे?

  उत्तर: बंगाल टायगर.

  1. भारताला ब्रिटिश राजवटीपासून कोणत्या वर्षी स्वातंत्र्य मिळाले?

  उत्तर: १९४७.

  1. कोणते भारतीय राज्य “हिमाच्छादित ऑर्किडचे स्थलीय” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर : अरुणाचल प्रदेश.

  1. भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?

  उत्तर : भारतरत्न.

  1. कोणते भारतीय शहर त्याच्या IT उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे आणि “भारताची सिलिकॉन व्हॅली” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर: बंगलोर (बेंगळुरू).

  1. “रॉकेट मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोणाची ओळख आहे?

  उत्तर: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम.

  1. भारताच्या राष्ट्रीय जलचर प्राण्याचे नाव काय आहे?

  उत्तर: नदी डॉल्फिन (प्लॅटनिस्टा गंगेटिका).

  1. भारतातील कोणते राज्य सर्वात जास्त चहाचे उत्पादक आहे?

  उत्तर : आसाम.

  1. भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण होत्या?

  उत्तर : इंदिरा गांधी.

  1. कोणते भारतीय राज्य बॅकवॉटरसाठी प्रसिद्ध आहे?

  उत्तर : केरळ.

  1. शांततेच्या काळात शौर्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?

  उत्तर: अशोक चक्र.

  1. कोणते भारतीय शहर “लेक्सचे महानगर” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर : उदयपूर.

  1. 2024 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराचे नाव काय आहे?

  उत्तर: (विचारताना सध्याच्या कर्णधारावर अवलंबून).

  1. “वंदे मातरम” हे प्रसिद्ध भारतीय गीत कोणी रचले?

  उत्तर: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय.

  1. भारतातील कोणत्या राज्यात साक्षरता दर सर्वाधिक आहे?

  उत्तर : केरळ.

  1. ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?

  उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी.

  1. भारताच्या राष्ट्रीय पक्ष्याचे नाव काय आहे? उत्तर: भारतीय मोर
  2. कोणते भारतीय शहर “पिंक सिटी” म्हणून कुप्रसिद्ध आहे?

  उत्तर : जयपूर.

  1. “भारताचा कोकिळा” म्हणून कोणाला प्रसिद्ध आहे?

  उत्तर: सरोजिनी नायडू.

  1. भारताच्या राष्ट्रीय फुलाचे नाव काय आहे?

  उत्तर: कमळ.

  1. कोणते भारतीय राज्य “भारताचे सीझनिंग रीइन्फोर्समेंट” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर: केरळ.

  1. अंतराळात जाणारा पहिला भारतीय कोण होता?

  उत्तर : राकेश शर्मा.

  1. कोणते भारतीय राज्य “उत्सवांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर : गुजरात.

  1. भारताच्या राष्ट्रीय वृक्षाचे नाव काय आहे?

  उत्तर:  बनियान.

  38.  “रॉक हार्ड मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून कोण प्रसिद्ध आहे?

  उत्तर:  सरदार वल्लभभाई पटेल.

  1. भारतातील कोणत्या राज्याची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे?

  उत्तर:  उत्तर प्रदेश.

  1. कला, साहित्य आणि सार्वजनिक सेवेसाठी भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?

  उत्तर: पद्मविभूषण.

  1. कोणते भारतीय शहर म्हैसूर पॅलेससाठी प्रसिद्ध आहे?

  उत्तर : म्हैसूर.

  1. नोबेल पारितोषिक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?

  उत्तर: मदर तेरेसा.

  1. भारताच्या राष्ट्रीय खेळाचे नाव काय आहे?

  उत्तर: फील्ड हॉकी.

  1. भारतातील कोणते राज्य “हिऱ्यांची भूमी” म्हणून प्रसिद्ध आहे?

  उत्तर : मध्य प्रदेश.

  1. साहित्यातील नोबेल पारितोषिक जिंकणारे पहिले भारतीय कोण होते?

  उत्तर : रवींद्रनाथ टागोर.

  1. भारताच्या राष्ट्रीय जलचर पक्ष्याचे नाव काय आहे?

  उत्तर: भारतीय मोर (मोर).

  1. कोणते भारतीय शहर “आनंदाचे शहर” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर: कोलकाता (कलकत्ता).

  1. भारताची राष्ट्रपती बनणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती?

  उत्तर : प्रतिभा पाटील.

  1. कोणत्याही क्षेत्रातील विशिष्ट सेवेसाठी भारताच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे नाव काय आहे?

  उत्तर : पद्मभूषण.

  1. कोणत्या भारतीय राज्याला “मंदिरांची भूमी” म्हणून ओळखले जाते?

  उत्तर: तामिळनाडू.


  Read Also