General Quiz For All Exam

Welcome to your General Quiz For All Exam

1. पृथ्वीच्या सर्वात जवळच्या ताऱ्याचे नाव काय आहे?
2. उगवत्या सूर्याची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशाचे नाव सांगा?
3. जगातील सर्वात मोठ्या 'लोकशाही'चे नाव सांगा?
4. USA च्या राष्ट्रीय खेळाचे नाव सांगा?
5. जगात किती देश आहेत?
6. भारताच्या स्पेस एजन्सीचे संक्षिप्त रूप?
7. भारताचा स्वातंत्र्य दिन कधी असतो ?
8. भारतातील सिलिकॉन व्हॅली कोठे आहे?
9. संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
10. भारताची राजधानी कोणती आहे?
11. भारताचे चलन काय आहे?
12. राजस्थानचा राज्य प्राणी कोणता आहे?
13. भारतातील कोणते राज्य "जंगलांची भूमी" म्हणून ओळखले जाते?
14. भारताचे राष्ट्रीय फूल कोणते आहे?
15. उत्तर प्रदेशची राजधानी कोणती आहे?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>