Tense and Types of Tense in Marathi 2024

Tense and Types of Tense in Marathi

मराठीतील काळ , काळांची व प्रकारे (Tense and Types of Tense in Marathi) Tense and Types of Tense in Marathi:  काळ (Tense) असं एक महत्वाचं विषय आहे ज्यामुळे वाक्यांचं अर्थ व अर्थाचं प्रतिकारी स्थिती स्पष्टपणे दिसते. मराठीत काळ असल्याचं, सर्वात महत्वाचं आणि वाक्यरचनेच्या प्रक्रियेत गुणवाचा आढावा आहे. आपल्याला मराठीतील काळांचं विशेषांकन करून त्यांच्या प्रकारांचं वापर … Read more