Tense and Types of Tense in Marathi 2024

Tense and Types of Tense in Marathi

मराठीतील काळ , काळांची व प्रकारे (Tense and Types of Tense in Marathi)

Tense and Types of Tense in Marathi:  काळ (Tense) असं एक महत्वाचं विषय आहे ज्यामुळे वाक्यांचं अर्थ व अर्थाचं प्रतिकारी स्थिती स्पष्टपणे दिसते. मराठीत काळ असल्याचं, सर्वात महत्वाचं आणि वाक्यरचनेच्या प्रक्रियेत गुणवाचा आढावा आहे. आपल्याला मराठीतील काळांचं विशेषांकन करून त्यांच्या प्रकारांचं वापर समजण्याची आवड आहे.

काळ (Tense) चा अर्थ व प्रकार (Meaning and Types of Tense)

काळ म्हणजे वाक्यांचं काळाचं निर्धारण करणे. मराठीत काळांचं विश्लेषण तीन मुख्य प्रकारांत झालं जातं: वर्तमान काळ (Present Tense), भूतकाळ (Past Tense), भविष्यद्वारा काळ (Future Tense).

१. वर्तमान काळ (Present Tense)
वर्तमान काळ हा काळ असतो ज्यामध्ये काम व घडवणे आजच्या वेळेला झालं असतं. यातल्या क्रियापदांमध्ये ‘आहे’, ‘होतं’ हे क्रियापद मुख्यतः वर्तमान काळाच्या समाविष्ट केले जातात.

उदाहरण:
– मी आज शाळेत जातो.
– तो आता काम करतो.
– ती आहे माझ्या मित्रांत.

२. भूतकाळ (Past Tense):
भूतकाळ हा काळ असतो ज्यामध्ये काम व घडवणे आधीच्या काळात झालं असतं. या काळातल्या क्रियापदांमध्ये ‘होतं’, ‘होतं होतं’, ‘झालं’ हे क्रियापद मुख्यतः भूतकाळाच्या समाविष्ट केले जातात.

उदाहरण:
– माझ्या आजीने आमच्याला गोड पाकलं.
– त्यांनी त्याचं पुस्तकातलं चार्ज केलं.
– मला वर्षाच्या अंतानंतर त्यांचं पत्र मिळालं.

३. भविष्यद्वारा काळ (Future Tense):
भविष्यद्वारा काळ हा काळ असतो ज्यामध्ये काम आजपासून आजच्या वेळेला होणार असतं. या काळातल्या क्रियापदांमध्ये ‘होणार आहे’, ‘होईल’ हे क्रियापद मुख्यतः भविष्यद्वारा काळाच्या समाविष्ट केले जातात.

उदाहरण:
– उद्या मी त्यांच्या घरी जाईल.
– तुम्ही नेमकं कुठं जायल?
– त्यांना आलं की तो विद्यालयात जायल.

Tense and Types of Tense in Marathi with Examples

Tense and Types of Tense in Marathi
Tense and Types of Tense in Marathi

1. वर्तमान काळाचा वापर
– मी आता पुस्तक वाचतो.
– तो आता चहा प्यायल.

2. भूतकाळाचा वापर:
– मी नवीन पुस्तक वाचलो.
– तो काही वेळा तिकीट घेतला.

3. भविष्यद्वारा काळाचा वापर:
– माझं ड्रीम जॉब पूर्ण होईल.
– तो आता खरेदी सुरू करून घेईल.

Tense and Types of Tense in Marathi for exam.

मराठीतील अतिरिक्त काळ (Additional Tenses in Marathi):

मराठीत वर्तमान, भूतकाळ आणि भविष्यद्वारा पेक्षा अतिरिक्त काळ असतात. त्यांपैकी काही काळ खासगी आणि विशेषण आहेत, जे खासगी आठवणी आणि भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरले जातात.

1. आजकाळ अधिक्तत्र काळ (Continuous Tense):
आजकाळ अधिकतर कामे लगेच चालू असतात. त्या काळातल्या क्रियापदांमध्ये ‘आहे’, ‘होतं’ हे क्रियापद आहेत.

उदाहरण:
– माझ्या आजीने आमच्याला गोड पाकलं आहे.
– त्यांनी त्याचं पुस्तकातलं चार्ज केलं आहे.

2. संपन्न अधिक्तत्र काळ (Perfect Continuous Tense):
संपन्न अधिक्तत्र काळात क्रियापदांचं वापर होतं, जे काम करताना आणि काम केल्यानंतर आलं. त्या काळातल्या क्रियापदांमध्ये ‘आहे’, ‘होतं’ हे क्रियापद आणि ‘होतं आहे’, ‘होतं होतं आहे’ हे क्रियापद आहेत.

उदाहरण:
– माझ्या आजीने आमच्याला गोड पाकलं आहे.
– त्यांनी त्याचं पुस्तकातलं चार्ज केलं आहे.

संपादन (Conclusion):

मराठीतील काळांची समज आणि त्यांचे वापर विचारल्यास आपल्याला वाक्यांचं अर्थ समजण्यात मदत होईल. काळांच्या विविध प्रकारांची समज घेऊन, आपल्या वाक्यांमध्ये सुसंगत आणि सुव्यवस्थित काळांचा वापर करण्यात त्यांची मान्यता वाढेल. या प्रकारांचा सर्वांगीण समज घेऊन, आपल्या भाषांतर कौशल्याची वाढ होईल आणि सर्वांगीण भाषेच्या संवादात आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला रंजकता येईल.

Read Also

Examples of Tense and Types of Tense in Marathi

1. Present Tense (वर्तमानकाळ):

– मी आत्ता स्कूलला जातो (I go to school now).
– तू आत्ता काम करतोस (You work now).
– तो आत्ता पुस्तक वाचतो (He reads a book now).
– ती आत्ता गाते (She sings now).
– आपल्या शहरात आत्ता पाऊस पडत आहे (It is raining in our city now).
– आत्ता बाजारात खूप लोक आहेत (There are many people in the market now).
– आत्ता माझ्या मित्रांनी गप्पा केल्या (I am chatting with my friends now).
– त्यांना आत्ता परीक्षेची तयारी करायला हवी आहे (They need to prepare for the exam now).
– तो आत्ता संगीताची प्रेक्षाकर्मात आहे (He is present in the music concert now).
– आत्ता ती घरी आहे (She is at home now).

2. Past Tense (भूतकाळ):

– माझ्या मित्राने त्याला काही दिसलं (My friend saw him somewhere).
– त्यांनी तिच्याशी विवाह केला (They married her).
– मी काही दिवसांपूर्वी पुस्तक वाचलं (I read a book a few days ago).
– तू गाडी चालवत होतो (You were driving a car).
– त्यांना माझ्या आवाजात काही शंका वाटली (They doubted my voice).
– त्यांनी तिच्यावर काही कठोर आरोप ठेवले (They accused her of something severe).
– माझ्या मित्राने माझ्या सहकाऱ्याशी चर्चा केली (My friend discussed with my colleague).
– त्यांनी तिच्याशी संभाषण केलं (They conversed with her).
– मी प्रश्न केलं (I asked questions).
– तू काम केल्या आहेस (You have worked).

3. Future Tense (भविष्यकाळ):

– मी उद्या गाड्यात जाईल (I will go by car tomorrow).
– तू नेहमी त्याच्याबरोबर रहालास (You will always stay with him).
– त्यांना आज त्याच्यावर गृहच काम करायला हवं आहे (They need to do household chores on him today).
– आपल्या मित्राला उद्या त्याच्याशी संगीत सांगण्याची प्राधान्य द्यायला हवी आहे (We need to give priority to singing with our friend tomorrow).
– त्यांना उद्या त्यांच्यासोबत स्वच्छतेसाठी काम करायला हवं आहे (They need to work for cleanliness with him tomorrow).
– मी उद्या संगीताची प्रेक्षाकर्म बघण्यास अपेक्षित आहे (I am looking forward to watching the music concert tomorrow).
– आपल्याला उद्या संगीत सांगितला पाहिजे (We need to see the singing tomorrow).
– त्याला उद्या त्यांना संगीताचे तयारी करायला हवं आहे (They need to prepare for the music tomorrow).
– आपल्याला उद्या आपल्या मित्रासोबत संगीताचा आनंद घेण्यास अधिक वेळ द्यावी (We should spend more time enjoying music with our friends tomorrow).
– आपल्या आवृत्तीला आपल्याला उद्या संगीताच्या आनंदाचं आनंद देण्यास आवडते (We enjoy the joy of music tomorrow in our routine).

Tense and Types of Tense in Marathi other types.

4. Present Continuous Tense (वर्तमान धारित):

– माझ्या मित्राला आत्ता घरात खेळायला मिळालं (My friend got a chance to play at home now).
– तू आत्ता

अत्यंत विकेत असताना आहेस (You are now in a very busy state).
– त्यांना आत्ता संगीताच्या आनंदाची काही कमी असतं (They now have some less joy of music).
– माझ्या मित्राला आत्ता गाण्याची काही इच्छा नाही (My friend now has no desire to sing).
– त्यांना आत्ता त्यांच्या उपभोक्त्यांसोबत काही दु:ख आहे (They now have some sorrow with their consumers).
– माझ्या मित्राला आत्ता संगीताच्या आनंदाचं काही तुळवू लागलं (My friend now needs some encouragement in the joy of music).
– तू आत्ता त्याच्याबरोबर खेळत आहेस (You are now playing with him).
– त्यांना आत्ता संगीताच्या आनंदाची काही कमी असतं (They now have some less joy of music).
– माझ्या मित्राला आत्ता गाण्याची काही इच्छा नाही (My friend now has no desire to sing).
– त्यांना आत्ता त्यांच्या उपभोक्त्यांसोबत काही दु:ख आहे (They now have some sorrow with their consumers).

Tense and Types of Tense in Marathi share with friends.

5. Past Continuous Tense (भूतकाळ धारित):

– माझ्या मित्राला त्यांनी काही पुस्तक वाचत आहेत (My friend is reading some book).
– तू अखेरच्या काही दिवसांत अत्यंत व्यस्त आहेस (You are extremely busy in the last few days).
– त्यांना त्यांच्या मित्रांसोबत खूप काही रोज गप्पा करण्याची आवड आहे (They like to chat with their friends for many days).
– माझ्या मित्राला संगीताच्या आनंदात सर्वात अधिक काही संगतं (My friend has something to say in the joy of music).
– त्यांना काही संगीताची जस्त आनंद आहे (They have more joy of music).
– माझ्या मित्राला त्यांनी काही पुस्तक वाचत आहेत (My friend is reading some book).
– तू अखेरच्या काही दिवसांत अत्यंत व्यस्त आहेस (You are extremely busy in the last few days).
– त्यांना त्यांच्या मित्रांसोबत खूप काही रोज गप्पा करण्याची आवड आहे (They like to chat with their friends for many days).
– माझ्या मित्राला संगीताच्या आनंदात सर्वात अधिक काही संगतं (My friend has something to say in the joy of music).
– त्यांना काही संगीताची जस्त आनंद आहे (They have more joy of music).

6. Future Continuous Tense (भविष्यकाळ धारित):

– माझ्या मित्राला उद्या संगीताची प्रेक्षाकर्म बघण्यास अपेक्षित आहे (My friend is expected to watch the music concert tomorrow).
– त्याला उद्या त्यांना संगीताचे तयारी करायला हवं आहे (They need to prepare for the music tomorrow).
– तू उद्या काही घड्याळांनी विहंगम उडत असाल (You will be flying high with some watches tomorrow).
– माझ्या मित्राला उद्या संगीताच्या आनंदात सर्वात अधिक आनंद घेण्यास अधिक वेळ द्यावी (My friend should spend more time enjoying the joy of music tomorrow).
– त्यांना उद्या त्यांच्यासोबत स्वच्छतेसाठी काम करायला ह

वं आहे (They need to work for cleanliness with him tomorrow).
– माझ्या मित्राला उद्या संगीताची आनंदेने काही तुळवू लागलं (My friend needs some encouragement from the joy of music tomorrow).
– तू उद्या त्यांच्यासोबत खेळत असाल (You will be playing with him tomorrow).
– त्यांना उद्या त्यांना संगीताच्या आनंदाची काही जस्त आनंद आहे (They will have some more joy of music tomorrow).
– माझ्या मित्राला उद्या संगीताच्या आनंदाचं काही तुळवू लागलं (My friend needs some encouragement in the joy of music tomorrow).
– तू उद्या त्यांच्यासोबत खेळत असाल (You will be playing with him tomorrow).

7. Present Perfect Tense (वर्तमान पूर्णकाळ):

– मी पुस्तक वाचलो आहे (I have read the book).
– तू खेळ खेळल्या आहेस (You have played games).
– त्यांनी त्यांच्यासोबत संगीत सांगितला आहे (They have sung with him).
– माझ्या मित्राने माझ्या सहकाऱ्याशी चर्चा केली आहे (My friend has discussed with my colleague).
– त्यांनी तिच्याशी संभाषण केलं आहे (They have conversed with her).
– माझ्या भावाला काही दिसलं आहे (Something has appeared to my brother).
– त्यांनी त्यांच्यासोबत अभ्यास केल्या आहेस (They have practiced with them).
– माझ्या मित्राने माझ्याशी त्याच्या स्थानावर उपलब्ध गप्पा केली आहे (My friend has had a conversation with me at his place).
– त्यांनी माझ्या बाबासोबत एकत्र काही प्रश्न केले आहेत (They have asked some questions together with my father).
– माझ्या मित्राला संगीताच्या आनंदात सर्वात अधिक काही संगतं आहे (My friend has something to say in the joy of music).

Tense and Types of Tense in Marathi for all type of exams.

8. Past Perfect Tense (भूतकाळ पूर्णकाळ):

– माझ्या मित्राला त्यांनी काही पुस्तक वाचल्या होत्या (My friend had read some books).
– त्यांनी त्यांच्यासोबत संगीत सांगितल्या होत्या (They had sung with him).
– माझ्या मित्राने माझ्या सहकाऱ्याशी चर्चा केल्या होत्या (My friend had discussed with my colleague).
– त्यांनी तिच्याशी संभाषण केलेल्या होत्या (They had conversed with her).
– माझ्या भावाला काही दिसलं होतं (Something had appeared to my brother).
– त्यांनी त्यांच्यासोबत अभ्यास केल्या होत्या (They had practiced with them).
– माझ्या मित्राने माझ्याशी त्याच्या स्थानावर उपलब्ध गप्पा केली होती (My friend had a conversation with me at his place).
– त्यांनी माझ्या बाबासोबत एकत्र काही प्रश्न केले होते (They had asked some questions together with my father).
– माझ्या मित्राला संगीताच्या आनंदात सर्वात अधिक काही संगतं होतं (My friend had something to say in the joy of music).

9. Future Perfect Tense (भविष्यकाळ पूर्णकाळ):

– माझ्या मित्राला उद्या संगीताची प्रेक्षाकर्म बघण्यास अपेक्षित असेल (My friend is expected to watch the music concert tomorrow).
– त्याला उद्या त्यांना सं

गीताचे तयारी करायला हवं असेल (They will need to prepare for the music tomorrow).
– तू उद्या काही घड्याळांनी विहंगम उडत असाल (You will have been flying high with some watches tomorrow).
– माझ्या मित्राला उद्या संगीताच्या आनंदेने काही तुळवू लागलं असेल (My friend will need some encouragement from the joy of music tomorrow).
– त्यांना उद्या त्यांना संगीताच्या आनंदाची काही जस्त आनंद असेल (They will have some more joy of music tomorrow).
– माझ्या मित्राला उद्या संगीताच्या आनंदाचं काही तुळवू लागलं असेल (My friend will need some encouragement in the joy of music tomorrow).
– तू उद्या त्यांच्यासोबत खेळत असाल (You will be playing with him tomorrow).
– त्यांना उद्या त्यांना संगीताच्या आनंदाची काही जस्त आनंद असेल (They will have some more joy of music tomorrow).
– माझ्या मित्राला उद्या संगीताच्या आनंदेने काही तुळवू लागलं असेल (My friend will need some encouragement from the joy of music tomorrow).
– तू उद्या त्यांच्यासोबत खेळत असाल (You will be playing with him tomorrow).

with this Tense and Types of Tense in Marathi help you to get more information of marathi and also helps in exam  to get good score.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>